Tagged: Karel Jaromír

Propadlý zámek

Před několika sty lety stál někde ve Slezsku na skále nádherný zámek, v němž přebýval bohatý rytíř se svou družinou. Rytíř byl velmi zlý a lakomý člověk. Přišel-li nějaký žebrák o kousek chleba prositi,...

Pověsť o Edelštýnu

Mezi Kovářovem a dolním Gruntem, malými to vískami v západním Slezsku, rozkládají se na dosti vysokém kopci rozvaliny starého, druhdy znamenitého hradu Edelštýna. Hrad tento patřil k stavbám nejstarším a největším ve Slezsku. O...