Tagged: Dagmar Fanful

Dolní oblast Vítkovice – reportáž

Dolní oblast Vítkovice – reportáž Vysoká pec se změní na vyhlídku, z bývalého plynojemu vznikne aula až pro tisíc pět set lidí a bude sloužit nejen jako školské zařízení, ale například i jako divadlo...