Zástavba RD, Opava-Kylešovice

Zástavba RD, Opava-Kylešovice
Článek z webu :

Vyplývá to z materiálu Zastupitelstva města Opava, kdy došlo ke schválení Plánovací smlouvy mezi městem a investorem.

Plánovací smlouva *MMOPP00JWMXW* (SMO=vlastník pozemku)

Ing. Jiří Jurečka, J&J STUDIO-Inženýrské sítě s.r.o., IČ: 26864169, zpracovatel projektové dokumentace, zastupující, na základě plné moci, investory stavby, kterými jsou Antonín Huska, bytem Vojanova 2708/42a, Předměstí, 746 01 Opava a Ing. Petr Pavera, bytem Mendlova 1486/30, Předměstí, 746 01 Opava, stavby „Technická a dopravní infrastruktura RD, Opava – Kylešovice lok. KY-Z1, prodloužení ul. Slovenská“, řešící technickou a dopravní infrastrukturu pro budoucí zástavbu 27 rodinných domů na pozemku parc.č. 2714 soukromého vlastníka Luďka Pavery a na pozemku parc.č. 2715/1 soukromého vlastníka Františka Husky, požádal (viz příloha č. 1) Statutární město Opava o souhlas se stavbou a vstupem na pozemky parc.č. 2713, 2776, 2717/22, 2717/54 a 2717/55 v katastrálním území Kylešovice, k umístění vedení inženýrských sítí včetně umístění retenční nádrže plochy 500 m2 (500m3) a dešťové kanalizace DN 400 v délce 9 m do pozemku parc.č. 2713 v k.ú. Kylešovice, a také vodovodního řadu DN 150 v délce 14 m do pozemku parc.č. 2776 a v délce 43 m do pozemku parc.č. 2713, kde vlastníkem těchto pozemků je statutární město Opava. Jedná se o prodlužující ulici Slovenská západním směrem a napojení na ulici Lukešova.

Situace stavby

Záměr urbanisticky navazuje na postupně budovanou lokalitu v Kylešovicích.

zdroj: opava-city.cz

Umístění projektu na mapě je v současné době z technických důvodů nezobrazenoCelý článek “Zástavba RD, Opava-Kylešovice” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *