Západní část jižního obchvatu Opava

Západní část jižního obchvatu Opava
Článek z webu :

Jihozápadní obchvat je napojen na jižní obchvat Opavy a západní část severního obchvatu města (sil. I/11), čímž dochází ke kompletaci vnějšího městského okruhu. Vzhledem ke stupni rozpracovanosti navazujících staveb je nutno dopracovat projektovou dokumentaci zbývající části jižního obchvatu města Opavy tak, aby související stavby i tato řešená stavba mohly tvořit ucelenou část obchvatu města.
Dokončení západní části jižního obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 Olomoucká a sil. I/11 Bruntálská také souvisí se stavbou Přeložky silnice II/443- Obchvatu Otic.

Základním cílem stavby je vyloučení tranzitní dopravy, která je vedena po silnicích I/11 a I/46 centrem Opavy. Současně dojde k odklonění tranzitní dopravy vedené po silnici II/461 na silnici I/46 z centra Otic. Byla zpracována projektová dokumentace přeložky silnice II/443 obchvatu Otic, která odvede tranzitní dopravu z centra Otic na jižní obchvat. Je reálný předpoklad, že obě stavby budou vzhledem k vzájemné podmíněnosti sloučeny. Realizací staveb dojde ke snížení emisní a hlukové zátěže z provozu motorových vozidel v Opavě a Oticích, kde také dojde ke snížení intenzit dopravy s pozitivním efektem ve smyslu snížení nehodovosti jak mezi vozidly navzájem, tak mezi vozidly a zranitelnými účastníky provozu.

zdroj: EIACelý článek “Západní část jižního obchvatu Opava” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *