Veřejný prostor u obchodního domu Žabka

Veřejný prostor u obchodního domu Žabka
Článek z webu :

Průvodní zpráva:

Jedná se o prodej pozemků ve vlastnictví SMO ostatní plocha o celkové výměře pozemků 711m2. Pozemky se nacházejí u Obchodního centra Žabka (OC Žabka), v Opavě – Kylešovicích. Část pozemku parc.č. 1153/93 určená k prodeji, je v současné době zatravněná, porostlá vzrostlými stromy. Část pozemku ze strany komunikace, zde se nachází zpevněná veřejná parkovací plocha se šesti parkovacími místy užívanými obyvateli přilehlých bytových domů, bude oddělena geometrickým plánem a ponechána ve vlastnictví SMO. Části pozemku parc.č. 1153/94 rovněž určené  k prodeji jsou zastavěny přístavbou objektu OC Žabka a nájezdovou rampou pro imobilní občany. Žadatel požaduje koupit pozemek parc.č. 1153/93 za účelem zřízení parkovacích míst pro nájemníky a návštěvníky OC Žabka, dále zde hodlá zřídit  oplocené hřiště pro školku, dále workoutové hřiště a lavičky spolu s odpadkovými koši podél chodníku. Umístění stávajícího veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 1153/93 je řešeno zřízením věcného břemene. V tomto roce byla odborem investic provedena revitalizace okolních cest a chodníků, jejíž součástí je výměna veřejného osvětlení. Přemístění stávajících sběrných nádob na odpad bude provedeno na náklady žadatele. Případné úpravy pozemku parc.č. 1153/216, který zůstane ve vlastnictví SMO, vyvolané stavbou nové parkovací plochy, budou uhrazeny kupujícím. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách.

Součástí příloh k materiálu na zasedání Zastupitelstva byla také studie úpravy prostoru, které investor žádal odkoupit.

Autor studie: ATELIER 38 s.r.o.

zdroj: opava-city.cz

 
 Celý článek “Veřejný prostor u obchodního domu Žabka” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *