Úpravy ulice 28.října, Ostrava

Úpravy ulice 28.října, Ostrava
Článek z webu :

Otevřené výzvy ke zpracování návrhů na kultivaci vybraných prostranství jsme vyhlásili v březnu, zájemci si ke zpracování mohli vybrat libovolný počet z nich – od jednoho po všech šest. Součástí přihlášek byla architektonická libreta, v nichž autoři slovně popsali a na přiložených skicách ukázali, jakým způsobem by k proměně daného místa přistupovali. Hodnotící komise složená ze zástupců MAPPA vybrala zmíněných pět, kteří mají nyní dva měsíce na vypracování návrhů a prováděcí dokumentace. V létě by mohla začít jejich realizace.

Kritéria výběru:
– popis a pochopení problémů a potenciálů daného místa
– přístup k řešení místa – kreativita a využití potenciálu místa
– ekonomická přiměřenost

Lokalita č. 1: 28. října od křižovatky s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí
vybraný zpracovatel: Jan Waldhauser

Autor navrhuje dočasné umístění stromů ve vacích s pláštěm z recyklovaných materiálů. Ty zpříjemní prostředí pro chodce a mohou na této ulici zůstat do doby, než se zde vše připraví na jejich vysazení do země. Pokud by se ukázalo, že to v tomto prostoru není možné, využijí se případně jinde ve městě.

Lokalita č. 2: Veřejný prostor pasážových domů, ulice Denisova
vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti

Autoři kultivují ulici Denisovu doplněním mobiliáře. V pasážích zvýrazňují podlahu barevným nátěrem a symbolicky doplňují střechu pomocí barevných provazů. V prostoru se mohou konat komunitní aktivity (např. farmářské trhy), ale nosná myšlenka návrhu na nich nestojí.

Lokalita č. 3: Náměstí Republiky, přestupový terminál
vybraný zpracovatel: Mika Svoboda architekti

Architekti se soustředí na samotnou konstrukci podchodů dopravního terminálu, která by měla být natřena výraznou barvou a opatřena bodovým osvětlením. Důležitým krokem je také důkladný úklid a vyčištění prostoru, odstranění vizuálního smogu a výměna poškozených laviček a košů. Autoři si zároveň nekladou nadměrné ambice k úpravě dopravní situace, jejíž změna není v rámci krátkodobých jednání reálná.

Lokalita č. 4: Křížení ulic 28. října, Výstavní, Novinářská
vybraný zpracovatel: Atelier 10m2

Autoři dělí prostor do tří segmentů – první segment se zabývá zvelebením průchodu k zastávkám formou odpočinkové zóny při čekání na MHD. Druhý segment, podél jižní strany ulice, řeší efektivnější přerozdělení prostoru chodníku pro chodce, cyklisty a rozšíření komerčního parteru do veřejného prostoru. Třetí nastiňuje možné kreativní řešení zelené plochy formou zahrádek. Zde je potřeba zpřesnit a rozpracovat možné řešení v kooperaci s městským obvodem.

Lokalita č. 5: Křížení ulic 28. října, Sokola Tůmy, Železárenská
vybraný zpracovatel: Peter Bednár, Lubomír Fridrich

Autoři zakládají svůj koncept na umístění výrazných prvků (židlí netradičních rozměrů) do místa, které nemá jasné využití. Tyto objekty mají schopnost upoutat, vzbudit pozornost a přilákat kolemjdoucí k zastavení. Počítá se také s využitím stánku pro občerstvení, který již na místě stojí. Barevnost a orientace jednotlivých prvků navržená ve vizualizaci bude předmětem diskuse a dalšího dopracování.

Lokalita č. 6: Křížení ulic Opavská, Porubská, Sokolovská
vybraný zpracovatel: ateliér gogolák + grasse

Autoři prezentují jemný a střídmý přístup k místu, které vnímají jako parkové nároží s potenciálem být klidovou pobytovou plochou. Zeleň by měla orámovat a jasně vymezit prostor vůči rušné ulici Opavská a zároveň kultivovat předprostor drobné komerce v okolí. V rámci dopracování lze uvažovat o umístění veřejných WC, které jsou v této oblasti potřeba.

zdroj: FB MAPPA OstravaCelý článek “Úpravy ulice 28.října, Ostrava” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *