Úprava předprostoru kostela Svatého Ducha

Úprava předprostoru kostela Svatého Ducha
Článek z webu :

Soutěž o návrh významného veřejného prostranství v Ostravě-Jihu zná svého vítěze. Ze sedmi návrhů porota vybrala řešení ateliéru m2au. Návrh vnáší do prostoru kolem kostela výrazný vodní prvek v podobě mělké vodní plochy, zázemí pro letní kino či dětské hřiště. Přibýt by mělo také stromořadí, které sjednocuje veřejný prostor a opticky částečně zakrývá sousední ubytovnu. Porotci při hodnocení mimo jiné ocenili nápaditý mobiliář, který vychází z geometrických tvarů okenních otvorů kostela.

U vítězného návrhu porota kladně hodnotila univerzální otevřený prostor před kostelem směrem k Výškovické ulici, ale také jeho protipól v podobě jednotícího parku, který obepíná budovu kostela ze zbylých tří stran. U ulice Kotlářská je pod stromy umístěno parkoviště a v části před Kotvou pak dětské a parkourové hřiště. Porota také pozitivně hodnotila ctění osy kostela a její protažení do reprezentativního předprostoru pomocí komunitního stolu,“ okomentoval návrh vítězného týmu předseda poroty, architekt Tomáš Bindr.

Soutěžící se zamýšleli nad řešením celého okolí kostela, tedy prostoru mezi architektonicky hodnotným, ale zanedbaným objektem bývalého hotelového domu (dnešní ubytovnou), obchodním domem Kotva, ulicí Výškovická a přilehlým sídlištěm. V současné době toto místo funguje z velké části jako parkoviště. Zadáním bylo navrhnout univerzální, reprezentativní a prostupný veřejný prostor, který bude sloužit návštěvníkům kostela, zákazníkům obchodního centra Kotva i místním obyvatelům.

Soutěž byla stanovena jako užší jednokolová projektová urbanisticko-krajinářská. Zájem o účast projevilo 23 týmů. Porota posoudila jejich portfolia a vybrala osm. K hodnocení porota následně obdržela sedm návrhů.

Všechny návrhy byly propracované a nabízely kultivované řešení okolí kostela, nicméně pro přítomné posuzovatele bylo nanejvýš důležité souznění návrhu s charakterem území a zejména s předpokládanou funkční náplní takto důležitého veřejného prostranství. A při tomto pohledu některé návrhy ne úplně dobře obstály. O těch, které ano, pak byla vedena dlouhá diskuse a vybrat vítěze, který kritéria soutěžního zadání naplnil ze všech nejkomplexněji, bylo velmi složité,“ okomentoval průběh soutěže ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Hodnocení návrhů se účastnili nezávislí odborníci, zástupci města i obvodu. Odbornou část poroty tvořili architekti Tomáš Bindr, Marek Štěpán (autor návrhu kostela), Eva Špačková a Janica Šipulová. Závislá část poroty sestávala z náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové, místostarostky Ostravy-Jihu Hany Tichánkové a ředitele MAPPA Ondřeje Vysloužila. Přizváni byli farář Vítězslav Řehulka, působící v místní farnosti, architekt Ondřej Zdvomka a náměstek primátora Zbyněk Pražák. Návrhy hodnotili z hlediska kvality celkového urbanisticko-krajinářského řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti.

Rekonstrukce prostoru by mohla proběhnout v roce 2025–2026, předpokládané náklady na realizaci budou do 100 mil. korun. Veřejnosti budou soutěžní návrhy představeny na výstavě, kterou pořádá městský ateliér MAPPA ve svém prostoru Za výlohou od ledna příštího roku.Celý článek “Úprava předprostoru kostela Svatého Ducha” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *