Úprava předprostoru kina Luna

Úprava předprostoru kina Luna
Článek z webu :

„Od začátku jsme pracovali s myšlenkou zachovat něco z původního exteriéru. Jako určitý artefakt doby kdy Kino Luna vznikalo. V průběhu studie jsme dospěli k závěru, že skoro celý prostor zachováme, jen stávající betonové květináče ubouráme kvůli hlavním pěším tahům a zbytek zakryjeme novou vrstvou,“ uvedl architekt David Kotek a pokračoval: „Dále budou odstraněny stávající stromy, které kopírují Výškovickou ulici, v rámci urbanistického otevření prostoru k protějšímu kostelu. Stromy umístěné v prostoru betonových květináčů ponecháme.“

Podle navrhované studie vznikne v exteriéru před Kinem Luna lehce zvlněný povrch, který je tvořen částmi současných betonových květináčů, které se překryjí vodopropustným betonem. Na tento povrch bude přichycena tenká pryžová vrstva, která s vrstvou betonu překryje stávající prostor a povrch zvlní. „Toto zvlnění bude hlavně patrné v místech dnešních betonových květináčů s ohledem na hlavní pěší trasy, kde povrch bude kopírovat dnešní rovný asfaltový podklad a bude v takové šíři, aby umožňoval průjezd mechanických strojů na odklízení sněhu. Zvlněná „krajina“, která zde vznikne, bude doplněna bodovými světly, lampami a aktivními vodními prvky,“ uvedl dále Kotek.

Pryžová litá vrstva bude obsahovat tenké proužky, které z různých směrů povedou k hlavním dveřím kina a budou grafickým doplněním povrchu. Kolem pryžového povrchu, který vymezuje exteriér stávajícího kina, bude nová zámková dlažba. Co se týče mobiliáře, v rámci doplnění exteriéru budou přidány odpadkové koše a lavičky. V prostoru zvlněného povrchu vzniknou tři vodní prvky, jeden v místě dnešní fontány a dva další v jeho blízkosti, které budou nasvíceny bodovými diodami a budou obsahovat několik čerpadel pro efekt fontány. „Tento zklidňující vodní prvek ještě více podtrhne zkvalitnění tohoto veřejného prostoru,“ řekl závěrem Kotek.

„Kino Luna se postupně stává něčím, na co můžeme být právem hrdi. Po digitalizaci a výměně sedadel přicházejí na řadu další etapy rekonstrukce a úprava prostoru před kinem je jednou z nich. Celé prostranství se zkulturní a bude odpovídat významu, který Kino Luna pro náš obvod má,“ uvedl starosta Karel Sibinský.

kino luna

kino luna

kino luna

kino lunaAutor projektu: PROJEKT STUDIO

zdroj: ovajih.czCelý článek “Úprava předprostoru kina Luna” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *