Slezan – komerční centrum Staroměstská

Slezan – komerční centrum Staroměstská
Článek z webu :

Jedná se o komerční centrum, které je určeno pro maloobchodní prodej potravin a úzký
doplňkový sortiment smíšeného zboží.
Záměrem je novostavba Komerčního objektu 1, přistavovaná ke stávající nedemolované
části fasády z režného zdiva jinak demolovaného objektu, upravený dle místních limitů
území, vč. nových přípojek, venkovních inženýrských sítí a jejich přeložek, zpevněných
ploch, navazujících terénních úprav a rozšíření křižovatky na ul. Staroměstské a s tím
související úpravy stávajících a doplnění nových komunikací a chodníků a také vybudování
nového vjezdu do areálu na ulici Bavlnářské, a s tím související rozšíření komunikace na ulici
Bavlnářské. Dále jsou záměrem nová přípojka vody, přeložka NN a přeložka sdělovacího
vedení pro výhledovou stavbu Komerčního objetu 2.

Pozemky, na kterých je umístění stavby navrženo, se nachází v bývalém areálu SLEZAN
HOLDING a to ve dvou areálech – východním a západním, mezi kterými prochází ul.

Staroměstská. Vzhledem k charakteru lokality a jejímu stávajícímu i výhledovému využívání
se nepředpokládají žádné kumulace s jinými záměry s výjimkou dopravy a hluku. Stávající
stavby a zpevněné plochy v místě stavby budou odstraněny včetně zpevněných ploch. Mezi
oběma areály je frekventovaná komunikace Staroměstská a další prodejna tohoto typu (Billa)
a s tím spojená doprava a hluk.

Objekt na parc. č. 2795 – Hala a kanceláře: objekt sloužil původně jako sklad tkalcovny.
Objekt je jednopodlažní, skladová hala dělená na dvě části. Ze severní, východní a jižní
strany haly se nachází zděné přístavby samostatně přístupné. Budova ze severní strany
hlavní haly je dvoupodlažní nepodsklepená, nyní je řešeno v 1.NP zázemí zaměstnanců haly
a 2.NP jsou převážně kanceláře. Přístavby z východní a jižní strany haly jsou jednopodlažní,
nepodsklepené a prostory slouží jako prodejna, sklady a stolárna.

Z demolovaného objektu bude zachována celá východní a severní a část jižní fasádní stěny
přístavby z režného zdiva. Fasáda ze severní strany budou ponechány po horní hranu
parapetu oken 2. nadzemního podlaží. Střední jednopodlažní fasáda na východní straně bude zachována po hranu střechy včetně vyčnívajícího štítu uprostřed fasády, který bude
také zachován. Přístavba na jižní straně bude ponechána včetně štítu.

Situace stavby

Tato historická fasáda bude z větší části zachována

zdroj: EIA

Umístění projektu na mapě je v současné době z technických důvodů nezobrazenoCelý článek “Slezan – komerční centrum Staroměstská” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *