Retailpark Orlová

Retailpark Orlová
Článek z webu :

Předmětem stavby „OC Orlová – Retailpark“ je realizace objektu výstavba obchodního objektu určeného pro maloobchodní prodej nepotravinářského zboží s osmi samostatnými obchodními jednotkami s nepotravinářským sortimentem zboží a služeb. Staveniště se nachází na katastru města Orlová, u ulice Okružní v blízkosti autobusového nádraží . Staveniště je vymezeno plochou bývalého výrobního areálu. Původní průmyslová stavba je v současnosti již odstraněna, s výjimkou objektu trafostanice. Z hlediska možné kumulace vlivů připadá v úvahu především automobilová doprava. Nárůst intenzit však nebude s ohledem na zájmovou lokalitu významným vlivem. V blízkosti záměru jsou zahájeny práce na stavbě OC Orlová (Kaufland) v části stávajícího areálu autobusového nádraží Orlová a navazujících pozemcích

Objekt nákupního centra je tvořen budovou halového typu s plochou střechou. Objekt je tvořen hranolovou hmotou uspořádanou do tvaru písmene U, otevřeného směrem k příjezdu/ přístupu do areálu. Konstrukce objektu je montovaná železobetonová skeletová. Založení objektu bude na železobetonových patkách. Střešní plášť bude tvořen trapézovými plechy na nosné žb skeletové konstrukci, tepelnou izolací a hydroizolační fólií.

retailpark orlova

retailpark orlova

retailpark orlova

zdroj: EIACelý článek “Retailpark Orlová” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *