Regenerace sídliště Muglinov – 3.etapa

Regenerace sídliště Muglinov – 3.etapa
Článek z webu :

Regenerace sídliště postupně řeší nedostatek pobytových ploch (generační, pro různé věkové skupiny a dětská hřiště), komplexní rekonstrukci stávajících a doplnění nových místních komunikací a chodníků, bezbariérové pěší komunikace včetně doplnění chybějících vazeb a úpravy křižovatek vč. zpomalovacích prahů pro zvýšení bezpečnosti, cyklistickou stezku, rozšíření a úpravy parkovacích ploch, související dopravní značení, veřejnou zeleň, kontejnerová stání, výškové úpravy terénu, odvodnění, vyvolané přeložky energetických sítí a další úpravy.

Tato 3. etapa je dispozičně vymezená:
– ze severu ulicí U Kapličky,
– z jihu původní zástavbou rodinných domů a z části ulicí Fojtská,
– ze západu ulicí Švédskou vč. křižovatek s ul. U kapličky a Křížkovského,
– z východu stávajícím panelovým domem deskového typu u ul. Hladnovská.

Součástí této etapy je rovněž vybudování dvou dětských hřišť:
– hřiště vedle ulice U Kapličky
– hřiště ve vnitrobloku Hladnovská-Želazného-U Kapličky
Předpokládaný termín dokončení je polovina prosince 2014.

muglinov

zdroj: slezska.czCelý článek “Regenerace sídliště Muglinov – 3.etapa” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *