Prodejna pro dům a zahradu, Nový Jičín

Prodejna pro dům a zahradu, Nový Jičín
Článek z webu :

Záměr je navržen do prostoru kde se zatím nachází prodejna stavebnin, pro realizací záměru novostavby
se nyní připravuje kompletní asanace stávajícího areálu.
Areál je dopravně napojen stávajícími vjezdy z ulice Hřbitovní, která se nachází u jižní hranice areálu a v
současné době je areál z části zastavěn objekty (skladová a prodejní hala + menší objekty). Volné plochy
jsou prakticky celé pokryty zpevněnými plochami, při okrajích areálu jsou úzké pásy se sadovými
úpravami.

Jedná se o prodejní skladový areál se zaměřením na prodej stavebního materiálu a pomůcek. Stavební materiál bude uložen jak uvnitř ve skladové hale, tak částečně na venkovních plochách, kde s ním bude manipulováno. Jedná se o materiál, který bude skladovaný v regálech nebo na paletách a bude vždy opatřen buď originálními obaly nebo ochranou fólií. Nebude se v žádném případě jednat o sypký materiál volně ložený (ve smyslu sypaného štěrku, písku, cementu apod.), který by způsoboval uvolňování drobných částic do ovzduší. Bude se jednat o kusové zboží zabalené do příslušných celků anebo tyčové materiály zabalené do balíků. Navržené objekty jsou administrativní budova, zastřešená otevřená nakládací hala a skladová hala.

zdroj: EIACelý článek “Prodejna pro dům a zahradu, Nový Jičín” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *