Přivoz Office

Přivoz Office
Článek z webu :

Soubor administrativních budov „PŘÍVOZ OFFICE“ disponuje potenciálem cca 2 000 pracovních míst v plochách, rozsahu a prostorech, které se v lokalitě a stávajících objektech prakticky nevyskytují. Záměr nevytváří konkurenci stávajícím administrativním centrům, pouze rozšiřuje nabídku s cílem přilákat do území silné zaměstnavatele i v přímé vazbě na výrobní potenciál celé lokality. Zvolené řešení zástavby vychází z požadavku na maximální využití zastavitelného území řešeného území. Vzniká tak trojice 4-podlažních administrativních objektů uspořádaných tak, aby prostor mezi nimi tvořil živou městskou ulici s průhledy. Hmoty objektů jsou v rámci posledního patra členěny terasami tak, aby působily menším měřítkem a kompozičně rozehrály hmotovou strukturu zástavby. Dvojice větších objektů (A+B) je téměř shodná, B je oproti A otočen o 90 stupňů. Typizace objektů vede k úspoře investičních nákladů. Parter objektů je z části do ulice určen pro obchodní prostory.

SO-01, SO-02 budova A+B – jedná se o atriový dům se čtyřmi schodišťovými jádry – objekt s jedním hlavním a jedním vedlejším vstupem, ty ústí do foyer, které se otevírají přes všechna patra a tvoří tak dominantní reprezentativní prostory stavby. Atrium umožňuje prosvětlit a provětrat objekt do hloubky a zároveň nabízí chráněný venkovní prostor pro relaxaci během pracovního dne. Dispozičně je dům řešen s důrazem na variabilitu prostorů s možností uspořádání na základě konkrétního nájemce. V parteru se nachází obchodní plochy, které budou sloužit k využití služeb pro zaměstnance. Ve 2-3. NP se nachází administrativní prostory s vlastním zázemím. 4. NP nabízí čtyři střešní terasy, které lze dále dělit, a tak vytvořit jak veřejně přístupnou, tak soukromou terasu jednotlivých kanceláří.

SO-03 budova C – jedná se o liniový dům s dvěma schodišťovými jádry – objekt s jedním hlavním vstupem, obdobně jako atriový dům v parteru umožňuje využití pro obchodní jednotky z poloviny plochy a zbylou plochu využít pro kancelářské jednotky. 2-3. NP slouží čistě administrativní funkci s vlastním zázemím. Ve 3. NP se nachází jedna terasa, která je přidružena k několika kancelářím.

zdroj: EIACelý článek “Přivoz Office” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *