Ozelenění terminálu Dubina

Ozelenění terminálu Dubina
Článek z webu :

O terminálu Dubina v Ostravě vás informuje pravidelně. V lednu 2022 jsme vás informovali o vypsání veřejné zakázky na ozelenění jak terminálu, tak jeho blízkého okolí. Pravidelný čtenář, či samotný uživatel dopravního terminálu Dubina ví, jak je stavba nefunkční a neposkytuje základní vybavení (WC, čekárna, apod.). Pod přístřešky prší. Nachází se zde pouze jedno odjezdové stanoviště pro dálkové spoje, byť se stává, že v obdobný čas odjíždí více spojů najednou.

Popis veřejné zakázky ozelenění terminálu

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k výsadbě zeleně (založení druhově pestré květnaté louky, smíšených trvalkových výsadeb a vzrostlých solitérních keřů s dosadbou drobných jarních cibulovin do hnízd) v místě dopravního terminálu Dubina. Veřejná zakázka „Ozelenění terminálu Dubina“ je součástí projektu „Replace – zeleň místo betonu“, který bude spolufinancován z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ v rámci Finančních mechanismů Norska 2014-2021.

Jak je ze situace výsadeb patrné, terminál je projektem obklopen. Co však znamená, že projekt je placen z Norských fondů?
Obecně každý projekt, který je dotován, po dokončení prací přechází do období, které se nazývá období „udržitelnosti projektu„. Například u dotací EU toto období trvá pět let. Ne jinak tomu je i v případě dotací z „Norských fondů“.

zdroj: sfzp.cz

Ve skutečnosti to znamená, že i kdyby se našel politik/veřejná osoba, která by chtěla z terminálu Dubina vybudovat plnohodnotný a hlavně funkční přestupní terminál, bude muset čekat na uplynutí tohoto období. Bez větších stavebních zásahů, které by měly dopad i na současnou dotovanou výsadbu, totiž terminál přebudovat nejde.

Dopravní terminál je nefunkční také z hlediska pěších vazeb jak na okolí, tak v samotném areálu terminálu. Za dobu fungování si zde lidé vyšlapali v zelených plochách pěšinky. Při nahlédnutí na letecký snímek je patrné, že pěšiny jsou logicky v místech nejkratších spojení.
Namísto zvolení takové stavební úpravy, která by zajistila plynulejší a logičtější pěší vazby, bylo přikročeno k úpravě stávajících pěšin. V těch byly umístěny „šlapáky“. Pěšiny jsou však například v místech, kdy lidé přibíhají silnice mimo přechod. Nebo vedou směrem k městské části Stará Bělá přes silnici I/58, ulici Plzeňskou, kde přechody nejsou také absolutně žádné.
Zvolené řešení tak dokonce vybízí uživatele terminálu, aby přebíhali přes cesty mezi auty a autobusy a je pro samotné uživatele nebezpečné.

Červené čáry znázorňují umístění šlapáků. Z leteckého snímku jsou patrné vyšlapané pěšiny.

Tyto šlapáky vás navedou k sjezdu z ulice Plzeňská. Končí ani ne po dvou metrech.

Tyto šlapáky uvnitř terminálu vás navedou k odstavným stáním autobusů. Můžeme vidět i kousek trendového červenobílého zábradlí.

Tyto šlapáky vás navádí k přeběhnutí cesty mimo přechod pro chodce. Nevyřešené pěší vazby jsou patrné z vyšlapaných pěšin. Můžeme říct, že vždy se najde někdo, kdo půjde mimo chodník. Zde je však výskyt pěšin extrémní.

Obecně se dá říci, když zapomene na nemožnost racionální úpravy terminálu, že výsadba květin a květnatých luk je pozitivní. Snad jejich výška v rozhledech u křižovatek a přechodů nebude bránit bezpečnosti provozu.

Viva la zámková dlažba…Celý článek “Ozelenění terminálu Dubina” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *