OVASTORY #74

OVASTORY #74
Článek z webu :

Na 44. radě magistrátu města Ostrava byla odsouhlasena Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na
období 2017-2023 a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu pro rok 2019
. Následně byl souhlas udělen i 29. ledna na zasedání zastupitelstva. Mimo jiné jste se v tomto materiálu (s číslem BJ1822 00161/20). Zde jste se mohli dočíst, že záměr byl odsunut ze strategických projektů. Tento proces proběhl ještě před pandemií koronaviru COVID-19.

Projekt byl prakticky poslán na dlouhou dobu do šuplíku. Co však osud nechtěl. Vlivem dopadů pandemie koronaviru COVID-19 je nyní pozastavena i realizace tzv. Bílého stínu (přístavba Domu umění). Investorem Bílého stínu je Moravskoslezský kraj. Ten v rámci očekávaných nižších příjmů pozastavil projektovou přípravu.

Tato zpráva byla publikována na idnes.cz dne 16.5.2020

Radní kraje zrušili výběrová řízení na zpracování projektové dokumentace rozšíření Galerie výtvarného umění, tedy stavby zvané Bílý stín, a na rekonstrukci přistávací dráhy mošnovského letiště.

Nejen tedy, že začátek realizace rekonstrukce Umělecké ulice byl oddálen rozhodnutím města, ale zároveň se k dalšímu oddálení stavby přidává pozastavení přípravy Bílého stínu. Stavby, kterou je rekonstrukce Umělecké ulice podmíněna.

Historie projektu:

V roce 2014 byl zahájen povolovací proces stavby. Tedy ulice, která se nachází před Galerií výtvarného umění (Dům umění).  Investorem této rekonstrukce byl obvod Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP).

Tento projekt počítal s rekonstrukcí ulice Jurečkova a zvýšením parkovacích kapacit v lokalitě.

Město Ostrava, ne obvod MOaP, vyhlásil v období  14. 12. 2016 – 15. 02. 2017 architektonickou soutěž na „Architektonicko – urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě.“ Soutěž řešila také předprostor před Galerií výtvarného umění.

Zveřejní výsledků proběhlo 06. 04. 2017. Vítězným návrh byl velmi kvalitní.

Tehdejší vedení MOaP, vedené hnutím Ostravak však výsledky architektonické soutěže ignorovala a zadalo veřejnou zakázku na rekonstrukci ulici Jurečkova, kterou jsme zmiňovali v úvodu článku. Problém byl v tom, že architektonická soutěž a rekonstrukce ulice Jurečkova jsou stejné lokality. Projekty jsou tedy vzájemně v kolizi. Na tento fakt jsme upozornili v článku OVASTORY #49 ze dne 2.8. 2017.

Názory na článek byly různé… V roce 2020 však máme před Domem Umění parkoviště. Na ulici Umělecká obrovský květináč z bývalé kašny a ani stopu po výsledku architektonické soutěže.

Rekonstrukce ulice podle projektu z roku 2014 začala v dubnu 2018.

5. 3. 2018 byla podepsána smlouva mezi městem Ostrava a vítězi architektonické soutěže na vyhotovení Architektonické studie revitalizace předprostoru Domu umění, který má najít symbiózu mezi těmito projekty. Smlouvu si můžete přečíst ZDE.

Rekonstrukce prostoru byla dokončena v říjnu 2018. Jak můžete na následujících fotografiích vidět, projekt bohužel prvky z architektonické soutěže neobsahuje a vznikl projekt z roku 2014. Místo kvalitního veřejného prostoru před Galerií výtvarného umění se zde objevilo parkoviště.

Ani rekonstrukce neprobíhala bez problému. Položená dlažba se ještě před dokončením stavby začala rozpadat.

V lednu 2020, jak je napsáno v úvodu články, byl projekt rekonstrukce ulice Umělecké přesunut ze strategických projektů města.Celý článek “OVASTORY #74” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *