OVASTORY #13 most Mládeže

OVASTORY #13 most Mládeže
Článek z webu :

Tušíte, kolik různých druhů a barev může být použito na zábradlí a mobiliář jedné zastávky? Konkrétně rok staré stavby kolejového propojení ulic Plzeňská a Pavlovova? Stavba financovaná ze Švýcarských fondů, za kterou by se však ve Švýcarsku styděli. Ve městě, které je odkojeno z dotací a evropských fondů je úředníkům jedno, co ,kde a za kolik postavíte. Ostrava má sice Útvar hlavního architekta. Bohužel jeho působení jde vidět jen na položce výdajů městského rozpočtu. Ve veřejném prostoru nikde.
most mladaze
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Je až k neuvěření, jen nezkoordinovaně stavba vypadá. Různé druhy a barvy zábradlí jsou znázorněny šipkami. Při výjezdu z podchodu lemuje koleje šedé zábradlí. Mimochodem ulice Plzeňská ( odkud je fotografie pořízena ) je také lemována šedým zábradlím. Avšak jiného druhu.
Cyklostezka je nesmyslně ukončena červeno-bílou závorou. Namísto toho, aby byl proveden oblouk a byla nasměrována do obytné zástavby. Divíme se, že na této cyklostezce nebyly použity výstražná světla a závory jak u železničních přejezdů….
Pěší přístup od ulice Plzeňská je lemován pozůstatkem zábradlí z dřívějších dob. Barvou světlezelenou.
Zastávky jsou tradičně v modro-žluté kombinaci. Z jedné strany je nástupiště lemováno modrým zábradlím. Avšak jiný druh, než při výjezdu z podchodu. Nechybí, ÚHA milované, unifikované přístřešky. Zastávka je doplněna žlutými odpadkovými koši. Obecně na světlých barvách dříve uvidíte zašpinění. Proč je tedy barva, zrovna odpadkových košů, které se špiní velmi rychle, žlutá? Tento nešvar je bohužel ve výskytu všude po městě.
Schodišťový přístup k nástupišti je lemován zábradlím červeno-bílým…

most mladeze

Dalo by se říct, až mystické zelené zábradlí.

most mladeze

most mladeze

Pohled na přístup k zastávkám na ulici Plzeňská. Opravdu nemohlo být zábradlí protaženo a být jednotné v druhu a barvě?

most mladeze

Pohled na přístup ke stanovišti linky č.11. Oblíbené červeno-bílé kombinace. Zátiší dotváří betonové truhlíky, které byly snad několik desítek let schovány ve skladu. Z pozadí fotky vykukuje zábradlí žluté.

most mladeza

Zde se asi nemohli rozhodnout, kterou barvu použít. Proto zábradlí bylo ponecháno v nedotčeném stavu. Při pořizování fotografií jsme se zaměřili na zábradlí. A mobiliář. Při pohledu na amatérsky opravené schodiště jsme měli stavbu nafotit do posledního detailu….

most mladeze

Stanoviště linky č.11. Zde nástupiště lemuje zábradlí žluté.

most mladeze

Přiblížení na podjezd pod ulici Plzeňskou. Ulice Plzeňská lemována zábradlím šedým. Přístup pod mostem modrým a kouskem červeno-bílého. Partu uzavírá žluté kolem nástupiště.

most mladeze

Můžete namítnout. Je to dáno normou. Normy jsou však doporučené. V samotné Ostravě můžete vidět příklady, kdy se dbalo na estetiku a ne slepý technokratismus. Například schodiště před budovou Nová Karolina Park je lemováno šedým zábradlím a ne ohyzdným bílo-červeným. Zde jde totiž vidět, že soukromý investor chtěl vytvořit přívětivý a ucelený prostor. Ucelenost končí zastávkou Karolina, která jede na stejné vlně jako zbytek projektů města. Také budeme publikovat v brzké době článek o barevnosti zábradlí v Kopřivnici, kde se s tímto nešvarem také perou.Celý článek “OVASTORY #13 most Mládeže” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *