Ostravské zahrady – EIA

Ostravské zahrady – EIA
Článek z webu :

Autor: JA architekti s.r.o.

Cílem záměru je stavba komplexu bytových domů a komerčních prostor na pozemcích p. č. 113/2, 114/34, 114/112, 115/1, 117, 422/2 v k. ú. Muglinov s celkovou výměrou 37 533 m2 v Ostravě, městském obvodu Slezská Ostrava v části Muglinov (k. ú. Muglinov). Lokalita se nachází v prostoru bývalého tréninkového hřiště v poměrně svažitém území. Záměrem investora je vytvořit zde novou moderní čtvrť, zatraktivnit lokalitu realizací bytových domů. Na komplex objektů s byty navážou i komerční plochy typu administrativa, obchod a služby (ČPP komerce bude činit cca 2 600 m2, ČPP restaurace cca 1 000 m2 – objekt označený jako O).

Do svažitého terénu bude dle studie zasazeno několik objektů bytových domů. Ve východní a nejvýše položené části pozemků je navržen centrální objekt bytového komplexu, který je charakteristický svým kruhovým uspořádáním. Podél jižní hranice území je navržen soubor čtyř menších bytových domů, které jsou orientovány do ulice Hladnovská. V severním cípu pozemku je zasazen bytový dům, který zde vyvažuje terénní zlom v úrovni několika podlaží. Západní hranici území uzavírá objekt, který je lineární stavbou a otevírá dle návrhu výhledy k centrálnímu domu.

Navrženy jsou byty s nejrůznějšími typy dispozic. Navrženo je zde zhruba 450 bytových jednotek (byty jednopokojové s kuchyňským koutem 1KK až pětipokojové s kuchyňským koutem 5KK). Navrženo je celkem 749 parkovacích míst. Území je zcela nezastavěné, jsou zde pouze fragmenty oplocení po obvodu pozemku a pozůstatky po založení původního tréninkového hřiště. Na území se nachází oplocení (často narušené), objekt kutací jámy č. 4 a odplyňovacího vrtu Hd 38. Dále jsou zde poměrně hustě zastoupená nadzemní vedení elektrické energie.

Architektonické řešení

Koncepce bytových domů je cílena na jednoduchou, účelnou a kvalitní architekturu. Domy nabízí rozmanitost výběru bytů. Hlavní objekt je navržen s centrální kruhovou dispozicí – bude srdcem areálu. Od něj se dále odvíjí zástavba menších bytových domů. Kruh je symbolem středu, symbolem centra dění, symbolem komunity. Zde se odehrává život, setkávání lidí, aktivní dění i odpočinek. Dům označený jako objekt O má kruhovou kompozici se vzestupnou gradací hmoty. Zpracovatel architektonického řešení uvádí, že je zde dynamika, sinusoida života. Dům čerpá sluneční paprsky z východu a otevírá se západním výhledům. Je zde navržena rozmanitost slunečního komfortu, velikosti bytů a teras, výhledů a míry soukromí, tedy široké spektrum nabídky. Je zde rovněž komerce a bydlení.

Dům X je tvořen ve studii solitérními jednotkami. Je to křížová dispozice, která rotuje o 45°v každém podlaží a vytvoří šachovnicové uspořádání plných ploch a celoprosklených lodžií. Je zde apel na maximalizaci soukromí, vzhledem k blízkosti hlavní komunikace Hladnovské a také s ohledem na blízkost domů. Solitéry mají potenciál se dále rozvíjet podél jižní osy a do budoucna se tak mohou stát prvkem, který doplní urbanismus v bezprostředním okolí. Dům je navržena jako čistě bytový.

Dům Y je sestavou křížových bytů v X do jednoho monobloku. Je záměrně kompaktní, vyrovnává extrémní svažitost terénu, do kterého je zasazen. Kompaktnost je daná mírou zastavitelnosti pozemku a jeho morfologií. Bydlení je zde monofunkcí.

Dům Z je racionální stěnovou dispozicí a na hmoty objektů O, X a Y reaguje trojúhelníkovým vyosením fasád. Navazuje tak na hmotovou koncepci ostatních objektů, je však mnohem konzervativnějším co do konstrukčních principů. Trojúhelníkovou dispozicí získává soukromí na zavěšených balkónech u jednotlivých bytů. Hmota ustupuje od jihu k severu a dá vzniknout prostorným jižním terasám. Nachází se zde komerční plochy, menší byty a kanceláře po severní fasádě.

zdroj: EIACelý článek “Ostravské zahrady – EIA” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *