Nová kolonie

Nová kolonie
Článek z webu :

 

Projekt Nová kolonie 100 000 m2 | Petr Kalivoda, Ko Tsuji

Krajina
Ostrava, která byla vybudována průmyslníky a inženýry na zelené louce, sestávala z dvou typů krajin: z monumentální průmyslové, tvořené komplexními areály ze železa a cihel, a v kontrastu k ní z otevřených volných prostor tvořených pozůstatky zemědělské půdy. Od průmyslového útlumu se však tyto dvě krajiny začínají vytrácet. Továrny jsou rozebírány či měněny na skanzeny. Zpřístupňuje se jen to, co je již dávno mrtvé. Na místech zbořených podniků v důsledku ekonomické náročnosti zůstávají holé pláně. Více či méně úspěšné průmyslové zóny vznikají na zbytcích zemědělské půdy, kde jsou pozemky krájeny tak jako všude jinde. Monumentalitu a komplexitu nahrazuje vesměs prázdná masivita. Podobný osud čeká pravděpodobně i areál továrny na dehet J. Rutgerse (bývalá Deza) v Ostravě-Zábřehu.

Kolonie
Tvorba industriálního města v 19. století neměla valný vztah k historickému jádru. Nová centra tvořily doly a hutě obklopené dělnickými koloniemi. Tyto byly vzájemně propojeny systémem železnice, plynovodů, důlních chodeb atd.

Projekt Nová kolonie 100 000 m2
Spojení
Výjimečnost Ostravy neleží pouze v její charakteristické městské krajině, ale i v unikátnosti principu systému – je to jedinečný systém vzájemně spolupracujících areálů (uhlí – doly – železárny – chemický průmysl atd.). Náš návrh proto reflektuje stávající napojení na infrastrukturu s využitím jejího potenciálu a možnosti nových spojení, tak aby postupně se proměňující průmyslové areály byly nadále propojeny (pokud možno fyzicky i programově). Novým prvkem je síť lávek a veřejných prostorů nad areálem válcovny. Jedná se o extrapolaci podzemní krajiny Ostravy, novou typologii veřejných prostor kopírujících důlní galerie a šachty. Stávající železniční trať je využita pro novou tramvajovou trať a cyklostezku – tyto jsou přímými spojeními s dalšími areály (Vítkovice, Karolina, Svinov).

Nová Kolonie
Na pozemku bývalé továrny navrhujeme novou soběstačnou kolonii (viz schéma navržený program) na pragmatické mřížce. Vysoká kontaminace půdy si žádá efektivní využití pozemku, a proto je zvolena kompaktní lineární hmota. Takto zastavěná část předpokládá únosné náklady pro dekontaminaci ex situ, zbylá část areálu je dekontaminována postupně pomalu bující přírodou a vznikem nové krajiny. Hlavní hmota kopíruje původní osu továrny (paralelně s železnicí), umožňuje vybudování logistického centra s napojením na železnici a na městský okruh při severní hranici pozemku. Na opačné straně logistického centra se nachází hustá lineární zástavba z bloků 45 metrů krát 45 variabilních programů. Stávající budovy jsou transformovány na veřejné stavby, tím je dosažena monumentální podoba kolonie, která je v měřítku k okolí.

Osa východ–západ
Osa je tvořena v místech původní osy továrny – při střetnutí sítě lávek, přírodní části a monumentální hmoty. Tvoří ji velkorysá promenáda s tramvajovou tratí, zároveň je hlavním živým prostorem, korzem.

01-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
02-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
03-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
04-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
05-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
06-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
07-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
08-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
09-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
10-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa
11-kalivoda-tsuji-nova-kolonie-yaa

Pro informace o dalším ročníku sledujte náš web, nebo přímo yaa.cz.Celý článek “Nová kolonie” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *