Most a pěší lávka přes řeku Ostravici

Most a pěší lávka přes řeku Ostravici
Článek z webu :

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování architektonické studie/architektonického návrhu s rozpracováním do úrovně investičního záměru pro stavbu „Propojení Nová Pivovarská – Karolina – 3. etapa, Most Na Karolině“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Jedním z podkladů je studie „Stanovení finanční náročnosti rekonstrukce mostních objektů ul. Na Karolině přes řeku Ostravici, mosty ev.č.4793-4..1,2“ od autorů ATELIÉR SIMONA a DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. . Celou studii si můžete prohlédnout na portálu zadavatele veřejné zakázky.
Studie prověřila čtyři varianty, ze kterých vyšla nejlépe varianta č.2

Po prověření posuzovaných variant vyplývá, že pouhá oprava mostní konstrukce dle varianty 1 je finančně téměř stejně náročná jako varianta 2, tj. oprava mostu a jeho spuštění
na straně moravské Ostravy o 3,7m, která výrazně přispěje k plynulejšímu navázání na plánované rozvojové projekty. Opravy nosných konstrukcí odstraní špatný technický stav mostu,
ale neodstraní problematické detaily mostní konstrukce (zejména detail gerberového kloubu) a také výrazně neprodlouží zbytkovou životnost konstrukce (odhad cca 30-50 let).
Přínosem opravené snížené konstrukce je dostatečná šířka jednak pro silniční a také pro pěší a cyklistickou dopravu. Oproti tomu nová nosná konstrukce, samostatně pro silniční
dopravu a cyklistickou a pěší, má přednosti nové nosné konstrukce založené na masívní spodní stavbě, tj. životnost konstrukce min. 100 let a minimální náklady na údržbu v prvních
20 letech. Také oddělení silniční od cyklistické a pěší dopravy zlepší komfort a bezpečnost dopravy a také bude jasná majetková správa jednotlivých konstrukcí.

Celý návrh je však poměrně zvláštní a velmi nekoncepční a synonymem pro přeplácanost. Řešen ve stejném stylu jako veřejný prostor u budovaných univerzitních budov na Černé louce. Tedy velmi chaotický, přeplácaný všemožnými prvky, komplikující provoz pro cyklisty.

Je to jenom studie, ALE

Protihluková stěna. V místě mezi silničním mostem a pěší části je navržena protihluková stěna. Avšak pouze v místě nad řekou, u posezení. Stěna sice odcloní hluk z dopravy, ale zároveň zabrání výhledu na to málo unikátního, co v Ostravě máme – panorama Dolní oblasti Vítkovice. Namísto toho je pohled sebestředně směřován na jiné dílo autorů studie – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravské univerzity. Část posezení je orientováno směrem do cyklostezky a protihlukové stěny…

  • Výhled z mostu směrem na panorama Dolní oblasti Vítkovice

Cyklostezka. I když je lávka pro pěší a cyklisty šířkově velkorysá, je pro cyklodopravu vyčleněn minimální prostor a je zbytečně úzká. Cyklostezka je navíc kvůli pseudodesignu lávky v části nad řekou „vyboulena“. Toto zbytečné a komplikují řešení, jek kvůli zajímavosti studie, je nejen tristní, ale hlavně nebezpečné.

Orientace posezení. Podélná hrana mostu je orientována na severovýchod. Vykonzolované posezení nad řekou je umístěno o 1m níže od úrovně pěší lávky. Při započtení tohoto výškového rozdílu a protihlukové stěny je tedy velmi možné, že místo bude dlouhodobě ve stínu. S ohlédnutím na chlad z řeky nic příjemného.

  • Orientace mostu. Sever u horního okraje snímku.

Mosty přes řeku Ostravici, jenž kdysi byly součástí záměru mostní estakády z Frýdlantských mostů k ulici Bohumínské, jsou pro potřeby současné dopravy předimenzované. Využití jednoho profilu pros silniční dopravu je tak logické. Je pozitivní, že zde je záměr na využití druhé části pro potřeby cyklodopravy a pěší promenády. Ale rozhodně ne v takové podobě, kde je návrh přeplácaný, finančně nákladný nejen na realizaci, ale také údržbu. Nepotřebný a bohužel také nebezpečný. Věříme, že návrh lávky se dá realizovat mnohem lépe s ohledem na všechny aspekty.

zdroj: ostrava.czCelý článek “Most a pěší lávka přes řeku Ostravici” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *