Malá Kodaň – podrobnější vize

Malá Kodaň – podrobnější vize
Článek z webu :

Toto je výtah, kompletní vizi si lze prolistovat na Facebooku Malé Kodaně

V širších vztazích se Malá Kodaň může stát protipólem Nové Karoliny, může být tím, co bude lidi lákat hlouběji do historického jádra města. Může být méně komerční a kreativní alternativou života ve městě. Může být místem, kam se budou lidé rádi vracet.

Tato lokalita nemá pevné hranice, budou vždy tak velké, jaký bude její význam. Má však svoji pevnou páteř, a tou je ulice Kostelní. Tato ulice představuje nejkratší spojení Masarykova náměstí s nábřežím a řekou. A jaká je dnes? Přes všechna kouzelná místa zde dominují asfaltové plochy a všudypřítomná zaparkovaná auta. Není se čemu divit, vždyť Kostelní náměstí, ležící před průčelím nejstarší dochované stavby v Ostravě, je oficiálním parkovištěm.

 

 

VIZE-MK_03

Pomineme-li fakt, že je Malá Kodaň jedním velkým parkovištěm, začneme vnímat tu neuvěřitelnou koncentraci zajímavých míst, prostor a detailů. Najdeme zde historické stopy související s kostelem sv.Václava a zbytky městského opevnění, výraznou architekturu moderních budov, nábřeží s řekou Ostravicí, ale také místa plná kultury a lidské kreativity, sdružující kolem sebe širokou paletu lidí – filmových fandů, muzikantů či pouze milovníků příjemného posezení ve městě a s přáteli.

1. úkolem je sdružení těchto posledně zmiňovaných míst do společné propagace pod hlavičkou Malé Kodaně. Vzájemná spolupráce při vybraných akcích pomůže přitáhnout více návštěvníků. Propojení a posílení sousedství bude probíhat formou zviditelňování názvu lokality (nálepky, cedulky), zdarma distribuované mapy služeb a atrakcí a také pomocí webových stránek a sociálních sítí. Důležité bude vzbudit dojem, ale také fakticky zajistit, že návštěvníka zde vždy něco zajímavého čeká.

 

VIZE-MK_05a

 

2.úkolem je vytvoření důstojného pěšího a cyklistického propojení náměstí s nábřežím. Nemusí se hned jednat o radikální a nákladné změny. Postačí korigovat parkování, zvýraznění chodníku v celé délce a vyznačení cyklopruhu, napojeného na nábřežní cyklostezku. Pro zlepšení užívání veřejného prostoru bude účelné přidat chybějící mobiliář – zejména koše a lavičky.

 

VIZE-MK_06

 

Bude-li ulice Kostelní fungovat jako promenáda a bude-li zajišťovat i snadné spojení na kole, lze uvažovat o dalších krocích. Z architektonicko-urbanistického pohledu je nutné zastavění volných ploch a dotvoření ulic. Z hlediska oživení veřejného prostoru je nutné nalezení nových prostor, jež lokalitu obohatí o další potenciál. Oba tyto přístupy se potkávají v proluce naproti bytového domu Městská brána. Většina volné plochy je v majetku Města Ostravy a je tedy nasnadě, aby s ní bylo nakládáno především ve prospěch občanů. Navrhujeme v první fázi její využití jako „inkubátoru městského života“, kdy by na ní mohly být testovány různé formy aktivit ve městě a především jeho veřejném prostoru. Místo by tak bylo zdrojem inspirací nejen pro zbývající části Ostravy.

V pozdější fázi by mohla být na tento stavební pozemek umístěna významná veřejná stavba, která bude mít svým charakterem a funkcí příznivý dopad na celou lokalitu. Je nasnadě, že atraktivní veřejný prostor a celkově zvýšený zájem o lokalitu s sebou přinese i novou vlnu stavebních investic. Zdejší prázdná místa a nedokončené stavby začnou snít svůj sen o architektuře.

 

VIZE-MK_07

 

Další fází bude přehodnocení současné dopravní koncepce a zcela přirozené odlehčení dopravy na obou komunikacích, křížících promenádu. Cílem je méně kolizí i méně smogu. Dojde-li k odlehčení dopravy na obou křižovatkách, lze přistoupit k estetizaci a humanizaci na celé trase promenády i přidružených plochách. Nejvýznamnější náměstí ve městě konečně dosáhne až na nábřeží a kostel sv.Václava bude do tohoto rámce opět důstojně zasazen.

VIZE-MK_09

Teprve po dostavbě budov a oživení jejich přízemí se Malá Kodaň představí v celé své kráse. Inkubátor městského života jako dočasnou stavbu, nahradí stavba významné funkce a vysoké architektonické hodnoty – například nová vědecká knihovna. Ostravská Kostelní ulice spolu s přilehlou částí nábřeží bude tvořit jeden celek – vyhledávanou a atraktivní Malou Kodaň.

VIZE-MK_13

VIZE-MK_14

 

zdroj: FB Malá KodaňCelý článek “Malá Kodaň – podrobnější vize” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *