Lidl ul. Nad Porubkou

Lidl ul. Nad Porubkou
Článek z webu :

Předmětem projektu je novostavba nové prodejní jednotky (typ BBS 2018 LOFT EKO) firmy LIDL Česká republika v. o. s., včetně zpevněných a parkovacích ploch a inženýrských sítí. 
 
Dotčené území je součástí zastavěného území městské části Ostrava – Poruba, je umístěn na pozemcích situovaných podél ulice Nad Porubkou, v lokalitě křižovatky ulice Nad Porubkou s nájezdem na ulici Rudná a vodním tokem Porubka s doprovodnou zelení. V severní části bude areál v budoucnu olemován novou rampou označenou „F“ na ulici Rudnou. 
Historicky se jedná o bývalý areál Bytostavu Ostrava s výrobnou malty a dalšími provozními budovami.
Území je v současnosti využito jako podnikatelsko-skladový areál s částečným využitím stávajících budov určených k demolici. Území stavby je zastavěno celkem třemi stavbami určenými k demolici a částečně komunikacemi. Část území je volná, bez zástavby, s rozptýlenou náletovou zelení. Část dotčených ploch slouží jako komunikace s cyklostezkou. 

Novostavba prodejny bude tvořit ucelený blok tvaru nízkého hranolu s přístavkem pro zásobování. Objekty pozemních komunikací a parkoviště tvoří plochy v jižní a střední části pozemků a jsou dle projektu uzpůsobeny tvarem limitům území (stávající komunikace, potok).
Architektonické řešení stavby vychází z typového vzorového návrhu prodejny Lidl, typ 2018.
Tvarově se jedná o jednoduchou jednopodlažní stavbu halového typu. Hlavní objem budovy bude zastřešen plochou střechou lemovanou atikami ze tří stran. K hlavnímu objemu budovy se z boční strany přimyká výběžek zásobování se zapuštěnou rampou.

zdroj: EIACelý článek “Lidl ul. Nad Porubkou” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *