Integrované výjezdové centrum Třinec – EIA

Integrované výjezdové centrum Třinec – EIA
Článek z webu :

integrovane vyjezdove centrum trinec

Stavba je řešena jako 3 podlažní objekt obdélníkového tvaru o stranách 152,7×28 m. Konstrukční výška podlaží je 3,8 m. Celková výška objektu nad upraveným terénem je 15,86 m po střechu tělocvičny. Převažující hmota objektu má výšku 11,63 m po hranu atiky ploché střechy. Objekt je orientován svou podélnou osou ve směru sever-jih s mírným 19° odklonem k východu. Od severu 3 podlažní hmota domu je narušena samostatným kubusem příčně orientované tělocvičny, zhruba v polovině délky budovy v místě kanceláří vedení HZS MSK je objekt výškově zredukován na dvě podlaží, přičemž část garáží HZS MSK je výškově provedena přes dvě podlaží. Technologické zázemí IVC v zadní – jižní části je již pouze přízemní. K hlavnímu objektu je v zadní části přistavěna požární cvičná věž o půdorysných rozměrech 4×4 m a výšce 15,66 m. Věž je členěna na 4 podlaží.

integrovane vyjezdove centrum trinec

Forma stavebního objektu byla dopředu předurčena dispozičním řešením, které je pro daný provoz prioritní. Obdélníková budova je projekčně navržena jako objekt podélně orientovaný v souběhu s ulici Frýdeckou, podélnou osou bude směrován z jihu na sever. Kancelářské plochy jsou touto orientací směrovány na východ, nebo západ, kde bude sluneční svit navíc utlumen vzrostlými stromy. Na jižní, nejvíce zatíženou stranu slunečním svitem, jsou orientovány pouze kanceláře vedení HZS MSK. Objekt je navržen téměř do středu pozemku, přičemž vytváří přední a zadní manipulační plochy, které jsou objízdné kolem celého objektu.

integrovane vyjezdove centrum trinec

zdroj: EIACelý článek “Integrované výjezdové centrum Třinec – EIA” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *