Golf resort Planiska Jih

Golf resort Planiska Jih
Článek z webu :

Záměrem je novostavba šesti penzionů umístěných uvnitř stávajícího areálu golfového hřiště v obci Čeladná. Penziony budou využívány k ubytování a rekreaci návštěvníků. Celková ubytovací kapacita činí 184 osob. Součástí záměru je rovněž vybudování parkovacích ploch (celkem 96 parkovacích míst vč. 6 míst pro ZTP), neveřejné asfaltové komunikace, vodovodního řadu, vodovodních přípojek, přípojek NN, retenčních nádrží, vsakovacích objektů a čistíren odpadních vod k jednotlivým penzionům.
Zastavěná plocha penziony je cca 1 770 m2. Zpevněné plochy činí cca 2 080 m2 a plocha určená pro vybudování neveřejné asfaltové komunikace je cca 4 905 m2.

Zájmová lokalita plánované výstavby se nachází v obci Čeladná, mimo intravilán obce, a to v její jihozápadní části, záměr se nachází mimo hranice CHKO Beskydy. Kumulace s jinými záměry není předpokládaná, záměr je umístěn tak, aby vhodně doplňoval nabídku stávajících služeb pro návštěvníky golfového hřiště, resp. pro jejich krátkodobou rekreaci.

Záměr má již své webové stránky, kde jsou zveřejněny i vizualizace. Rozmístění objektu ale neodpovídá právě posuzovanému záměru.

zdroj: prosper-planiska.cz

zdroj: EIA

Umístění projektu na mapě je v současné době z technických důvodů nezobrazenoCelý článek “Golf resort Planiska Jih” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *