Cyklostezka ul. Podhájí, Ostrava-Jih

Cyklostezka ul. Podhájí, Ostrava-Jih
Článek z webu :

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního a stavebního povolení a realizaci akce „Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí v Ostravě-Jih“. Záměr představuje úpravu stávajícího uličního prostoru na uspořádání se samostatnou cyklistickou stezkou a chodníkem. Těleso komunikace bude posunuto severně na úkor stávajícího zeleného pásu. Cyklistická stezka s chodníkem je navržena v celém řešeném úseku podél jižní hrany vozovky s tím, že cyklostezka přiléhá vozovce a chodník je situován za ní. Křižovatka ulic Podhájí, Cholevova a U Lesa bude provedena jako vyvýšená místo dvou příčných prahů na jejich ramenech. Navrhované parametry dle studie: šířka komunikace 6 m, šířka chodníku min. 2 m, šířka cyklostezky 2,5 m. V rámci stavby bude upraveno stávající světelné signalizační zařízení, vybudována nová nástupní hrana a plocha zastávky MHD „Bělský les“ na ul. Plzeňská ve směru jízdy od Staré Bělé včetně přístupového chodníku, úprava prostoru před restaurací Dakota, křižovatky Podhájí x Vaňkova, Podhájí x U Letiště a Podhájí x U Lesa budou přesunuty severněji. Součástí zadávací dokumentace je studie zpracovaná v roce 2015 společností Ostravské komunikace, a.s.

zdroj: zakazky.ovajih.czCelý článek “Cyklostezka ul. Podhájí, Ostrava-Jih” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *