Cyklointegrace dopravy Frýdlantské mosty

Cyklointegrace dopravy Frýdlantské mosty
Článek z webu :

Na Frýdlantských mostech byly namalovány cyklopruhy. A je to absolutně v pořádku. Alespoň z principu, některá řešení jsou „zajímavá“. Cyklopruhy podél rušných komunikací jsou běžná věc. Cyklista, který je účastníkem provozu stejně jako řidiči automobilů, může využívat společně každou ulici. Díky cyklopruhům mají odlišné druhy dopravy jasně definovaný svůj prostor.

Avšak reakce místních politiků, představitelů různých organizací či běžných obyvatel, že cyklopruhy v dané lokalitě nemají být, jsou z pohledu západního člověka úsměvné a nechápavé (v druhé polovině články uvádíme obdobné příklady). Cyklopruhy na Frýdlantských mostech nejsou dokonalé, mají dost diskutabilních úseků a nedodělků. A namalování značení stálo cca 3 mil. Kč. Ale určitý posun vpřed to je.

Možná, kdyby řešení pro cyklisty bylo provedeno komplexněji a s větší péči. Nevyvolal by zásah tolik negací a zbytečně ještě neprohluboval rozpory mezi cyklisty a řidiči.

Foto reportáž začneme u napojení cyklopruhů v místě administrativní budovy, kde stále ještě sídlo společnost Tietoevry. Že zde můžete odbočit by si zasloužilo zvýraznění pruhy. V původní stezce je nakreslena pouze odbočovací šipka. Jedním z problémů je i fakt, že řidiči používají cyklopruh k parkování…

Cyklopruh dále pokračuje směr Frýdlantské mosty. Samotní cyklisté ne vždy cyklopruh využívají. Můžeme vidět křížení s napojovacím pruhem. V pořádku.

Problém nastává při sjezdu z mostů do centra města. Cyklopruh zde končí a dále je vyznačen pouze formou cyklopiktokoridoru. profil silnice je zde úzký a jinak, než stavebním zásahem, zde lepší situace nevznikne.

Město Ostrava vydalo schéma, jak je doprava myšlena. Dle tohoto schématu je doporučeno odbočit ke Karolině. A dále přes pěší zónu pokračovat na ulici K Šalamounu. V místě odbočení však nebyla provedena žádná úprava. Cyklistovi je tak doporučeno odbočit přes dva jízdní pruhy v místě přechodu pro chodce.

Doporučení města:

Do těchto míst vás město navádí. Tušili byste při jízdě, že máte odbočit sem?

Na ulici K Šalamounu a dále v Žofinské ulici byly nově vyznačeny piktogramy. Provedení je tak diletantské, že nechápeme, jak mohlo být provedení přijato. Nové piktogramy byly namalovány často na ty původní, které jsou však jiné (původní značení se obvykle přebarví černou barvou). Nově vznikl hybrid ve tvaru kosočtverce, který v lepším případě může být skrytou reklamou na Renault…

Ze strany od centra města směrem na Mariánské Hory cyklopruh začíná v místě napojení ulice Poděbradova na ulici 28.října. Představa města je taková, že doprava z centra bude svedena kolem Galerie výtvarného umění. Kolem Galerie ani v samotné ulici Poděbradova se žádné značení pro cyklisty nenachází. To začíná až v místě styku s ulici 28.číjna.

Směr Mariánské Hory. V některých místech cyklopruh nedosahuje ani šířku piktogramu…

Řešení přes mosty směr Mariánské Hory je pak řešením běžným.

Dál, směrem na Mariánské Hory, je vyznačen ochranný cyklopruh, ne vyhrazený. To znamená, že širší auta mohou vjet do pásu pro cyklisty. Je to také z toho důvodu, že kolem tramvajové trati na ulici 28.října je v mnoha místech umístěna oddělující obruba.

Trasa je dále vedena na chodník, kolem Domu kultury.

Úsek pokračuje k přejezdu pro cyklisty u Krajského úřadu. zde najdete další úsek trasy, kdy si říkáte „proč“. V blízkosti se nachází vzrostlá vrba, jejichž větve zasahují nad celý chodník se stezkou. To je vlastně fajn, vytváří stín. Jenže větve končí něco přes metr nad zemí. Můžete vidět v dáli na předchozí fotografii či na následujících snímcích. Větve vás tak ošlehají. Vyhnout se jim nejde, pokud nevjedete do vozovky. Přitom větve stačí jen zkrátit.

Napojení na stávající stezku podél ulice 28.října

Martin-Luther-Ring

Podívejme se na některá řešení řešení cyklistické dopravy ze zahraničí. Cyklopruhy můžeme využít i v masivních křižovatkách s tramvajovým provozem. Podívejme se na řešení na křižovatce Martin-Luther-Ring / Harkortstraße a Karl-Tauchnitz-Straße v Lipsku. Cyklopruhy mají na této rušné křižovatce vyhrazený prostor. Část cyklistické dopravy je řízena samostatnými semafory.

Náhled lokality, aktuální stav je ještě více vylepšen:

Výhoda cyklopruhů je ta, že jdou společně s komunikacemi pro auta tou nejpřímější a nejlehčí cestou. Město tak můžete na kole projet poměrně rychle. Osobně vyzkoušeno.

Karl-Liebknecht-Straße

Tato ulice v Lipsku je něco jako ostravská Stodolní. Přes dva kilometry dlouhá ulice, plná barů, hospod a kulturních zařízení. I zde jsou integrovány cyklopruhy společně s tramvajovou a automobilovou dopravou. Vše funguje bezproblémově.

Řešení tramvajové zastávky. Úroveň chodníků, cyklopruhu a cesty je v jedné úrovni. Vyvýšení umožňuje bezbariérové nastupování do tramvají.

Napojení na hlavní ulici funguje normálním způsobem.

Samotná ulice však ještě před pár lety vypadala zcela jinak. Čtyřproudá komunikace uzpůsobena výhradně pro auta.

Könneritzstraße

Obdobnou proměnou prošla také ulice Könneritzstraße. Ulice má vyhrazené cyklopruhy. I zde je tramvajová doprava společně s automobily. V místě tramvajových zastávek je provedeno vyvýšení.

I zde je řešení staré pouze pár let.

Ammonstraße

Doslova zděšení a hysterii vyvolaly ostravské cyklopruhy v místě odbočovacích pruhů na Místeckou ulici. Jedná se však absolutně o běžné řešení. Ammonstraße v Drážďanech.Celý článek “Cyklointegrace dopravy Frýdlantské mosty” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *