Centrální hasičská stanice Nový Jičín

Centrální hasičská stanice Nový Jičín
Článek z webu :

hasici novy jicin

Lokalita navržená pro stavbu „Centrální hasičská stanice Nový Jičín“ u ulice Propojovací byla vybrána na základě dobré dostupnosti do centra města Nový Jičín, bezproblémového napojení na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě. Důležitým kritériem byly také jasné a přehledné majetkové vztahy k pozemkům. Stavba nebude znamenat žádné demolice staveb.
Lokalita je přes ulici Suvorovova přímo napojena na rychlostní komunikaci E462 (R48).

hasici novy jicin

Forma domu byla dopředu předurčena dispozičním řešením, které je pro daný provoz prioritní. Obdélníková budova podélně orientovaná k ulici Propojovací, je podélnou osou
směrována ze západu na východ. Kancelářské plochy jsou touto orientací okny směrovány najih nebo sever.Objekt bude situován téměř do středu pozemku, přičemž vytváří přední a zadní manipulační plochy, které jsou objízdné kolem celého objektu. Severní, horní plocha je formulována jako více veřejná, prezentovaná část provozu CHS. Západní parkoviště s volným prostranstvím osázeným zelení tvoří veřejnou tvář objektu, jde ovizuální kontakt veřejnosti s provozem objektu jako takovým, s prezentací zásahových vozidel jak na manipulační výjezdové ploše, tak v garážích, kde jsou auta viditelná díky transparentním vratům, což je zejména vizuálně efektní v noci při nasvícení garáží.Východní dvůr při západní fasádě je cloněn objektem samotným. Tento oplocený vnitřní dvůrjak na západní, tak jižní straně je čistě provozní záležitostí. Probíhá zde výcvik, servis techniky, parkování vozidel, sportovní aktivity. Podélná forma domu je rozčleněna výškově podle prostor jednotlivého využití. Směrem k západní přístupové části je 2 podlažní objekt ještě výškově akcentován převýšeným kubusem tělocvičny, poté je jeho hmota v místě garáží CHS zredukována zpět na 2 podlaží, a dále v části technologie a zázemí za garážemi je objekt již pouze přízemní. Samostatně oddělenou budovou je řešen sklad CO jako jednopodlažní objekt.

hasici novy jicin

hasici novy jicin

zdroj: EIACelý článek “Centrální hasičská stanice Nový Jičín” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *