Bruntál – lokalita Za Mlékárnou

Bruntál – lokalita Za Mlékárnou
Článek z webu :

Dlouhodobým záměrem města Bruntálu je připravit lokalitu Za Mlékárnou k zástavbě obytnými domy. V rámci programu Revitalizace území po důlní činnosti zde má v budoucnu vzniknout plocha pro výstavbu samostatně stojících, řadových i bytových domů.

Předmětem přípravných prací je v roce 2021 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti a zabezpečení výkonu autorského dozoru.

Lokalita Za Mlékárnou se nachází severozápadním okraji města Bruntálu, zhruba 1,5 km od centra města. Lokalita je určena k bytové výstavbě, která bude navázána na již stávající obytnou zástavbu ulic Čs. armády, Sadová, Nová a Česká.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování technické a dopravní infrastruktury, která pokryje veškeré potřeby pro novou výstavbu v lokalitě, včetně realizace inženýrských sítí, přeložek a ochrany stávajících inženýrských sítí, realizace dopravní infrastruktury, úpravy ulice Čs. armády a obsluhy území dotčeného stavbou.

Plocha určená k zástavbě je ze severu ohraničena železniční tratí Bruntál – Malá Morávka se vzrostlými stromy podél trati, na východě je ohraničena stávající zástavbou rodinných a bytových domů ulic Čs. armády, Česká, Nová a Sadová, na jihu je lokalita vymezena terénním zlomem a vodním tokem Černý potok.

zdroj: bruntal.pincity.cz/projektyCelý článek “Bruntál – lokalita Za Mlékárnou” na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *