Bobová dráha Čeladná – EIA

Bobová dráha Čeladná – EIA

Celková délka bobové dráhy 1106 m
Navrhovaná kapacita bobové dráhy 250 osob/hod
Zastavěná plocha zázemí bobové dráhy 69 m2
Zastavěná plocha objektu garážování bobů 72 m2
Délka tunelu vleku bobové dráhy 5,0 m
Kapacita parkoviště 42

Předložený záměr řeší výstavbu nové bobové dráhy, technické zázemí a obslužné parkoviště. Bobová
dráha je umístěna do prostoru stávající nevyužívané sjezdové tratě, která se nachází jižním směrem od
obce Čeladná (v části nazývané Hamry) na severním svahu Malé Stolové. Ve spodní části bobové
dráhy je navržen objekt garážování bobů a nové zázemí bobové dráhy, ve kterém bude umístěno
sociální zázemí a bufet. Obslužné parkoviště bude napojeno přístupovou komunikací na silnici III/48312
. Provoz bobové dráhy bude celoroční s tím, že provoz bude přerušen v období březen – duben z
důvodu ochrany rysa ostrovida při vyvádění mláďat.

Členění záměru na stavební objekty:
SO 02-01 Zázemí pro bobovou dráhu
SO 02-02 Bobová dráha
SO 02-03 Objekt garážování bobů
SO 02-04 Tunel pod lesní cestou pro vlek bobové dráhy
SO 04-01 Vodovodní přípojky
SO 05-01 Přípojka splaškové kanalizace
SO 05-02 Odkanalizování parkoviště
SO 06-01 Venkovní rozvody NN 0,4 kV
SO 06-02 Veřejné osvětlení parkoviště
SO 08-01 Komunikace, chodníky a parkoviště
SO 08-02 Dopravní značení

Zdroj: EIACelý článek “Bobová dráha Čeladná – EIA” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *