Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice

Předmětem stavby je novostavba objektu atletické haly v areálu sportovních zařízení
soustředěných kolem víceúčelové haly ČEZ Aréna. Celý areál je součástí soustředěné
zástavby mezi ulicemi Závodní a Plzeňská v Městské části Ostrava – Jih.
Atletická hala bude sloužit především pro potřeby tréninku atletů SSK Vítkovice a pořádání
závodů.
Pozemky navržené pro umístění haly se nacházejí v jihozápadní části areálu. Prostor stavby se
mírně svažuje k západu, k ulici Starobělská.

V ČR je v současné době pouze jediná regulérní hala na trénink atletiky a na pořádání závodů
pro MČR a mezinárodních mítinků – je v Praze. Jejím majitelem je ministerstvo vnitra.
Dle poskytnutých podkladů byl vyvíjen tlak na stavbu tréninkové atletické haly na Moravě.
Veškeré závody se pořádaly v Bratislavě, protože výhodné podmínky na Slovensku byly pro
pořadatele závodů akceptovatelné.
Zahájení výstavby haly v Ostravě je příslibem do budoucnosti pro rozvoj atletiky. V případě
realizace navrhované stavby je předběžně projednáno, že bude v Ostravě fungovat Sportovní
středisko reprezentace, dceřiná společnost MVČR. V této záležitosti se podnikají výrazné
kroky, bude podepsáno memorandum mezi ČASem, městem Ostrava a MVČR o vzniku výše
zmíněného střediska. V hale budou dále probíhat soutěže typu MČR všech kategorií a zároveň
mezinárodní atletické mítinky v zimním období.

Záměrem bylo vytvořit budovu s jednoduchým hmotovým řešením, která nebude konkurovat
dominantní ČEZ Aréně. Objem vlastní haly je dán rozměry sportovišť, která splňují
požadavky pravidel IAAF (International Association of Athletics Federations) pro halové
soutěže. Hala je „rozkročena“ nad stávajícím tréninkovým tunelem a její jednoduchý
elipsovitý tvar doplňují dvě hmoty vsazené ze severozápadu (zde je situován neveřejný vstup,
šatny sportovců a zázemí pro rozhodčí a organizátory soutěží) a ze severovýchodu (vstup
návštěvníků, stravovací zařízení a VIP zóna). Ze severovýchodu se atletická hala těsně
přimyká k podnoži ČEZ Arény, se kterou je provozně propojena.
Vzhledem k tomu, že hala je určena především pro trénink atletických disciplín, bylo
rozhodnuto na základě zkušeností s provozem podobných zařízení minimalizovat prosklené
plochy fasád (jedná se zejména o štítové zdi). Hmotové řešení využívá konfigurace terénu,
který se mírně svažuje k jihozápadu.

1.PP schéma

Na fasádách bude použita kombinace pohledového betonu a ploch opatřených fasádními
deskami CEMBONIT v šedém odstínu. Plechová krytina střechy je navržena v odstínu RAL
5017 (dopravní modrá), fasáda vstupní části bude mít obklad tabulemi z CORTENOVÉHO plechu.
Prosklené části jsou opatřeny dřevěnými žaluziemi, které plní zastiňovací funkci.
Celkový dojem dotváří řešení venkovních ploch včetně uličního mobiliáře (lavičky,
odpadkové koše, vlajkové stožáry, svítidla). V nástupní ploše je situován informační pylon,
který usnadní orientaci při příjezdu z ulice Závodní

1.NP schéma

 

Zdroj: EIACelý článek “Atletická hala Vítkovice” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *