Administrativní budova Karolina

Administrativní budova Karolina
Článek z webu :

Pozemek koupila společnost Contera Investment X za 95 milionů korun.

Pokud nepočítáme „skelet“, kdy byla výstavba zahájena před třiceti lety, tak poslední nová administrativní budova byla v Ostravě dokončena v roce 2013, kdy se jedná o novostavbu administrativní budovy Nová Karolina Park. Jedná se teprve o druhý ohlášený záměr administrativní budovy od této doby. Prvním je administrativní budovy na ulici Švabinského z roku 2019. Oba projekty jsou ve fázi koupi pozemku.

Jaký je plánový vzhled budovy je možné vidět v materiálech pro zastupitelstvo uveřejněných na stránkách města. Bohužel jejich kvalita je otřesná. Černobílý sken.

Barevná vizualizace se objevila na facebookové stránce komunistického zastupitele Martina Jurošky.

Samotný příspěvek tohoto komunisty je zavádějící. Specifikace územního plánu je zde nepřesná.

Definice plochy je:

Hlavní využití:
bytové domy, budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího území (např.
obchody, služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, vzdělávací, sportovní, společenská a církevní
zařízení, stravování, ubytování, vědeckotechnologická zařízení, zdravotní a sociální zařízení – ordinace,
domovy důchodců, charitativní zařízení) samostatné nebo integrované do domů s bydlením.

Přípustné využití:
provozní zázemí staveb a zařízení uvedených v hlavním využití (např. pomocné provozy, sklady,
prostory technického vybavení předmětných budov, dílny údržby),
dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné podzemní a
nadzemní garáže pro osobní automobily, manipulační plochy, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy
– lanovky, visuté dráhy apod.,
technická infrastruktura – inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, čistírny odpadních vod pro
předmětné budovy, telekomunikační zařízení, alternativní zdroje energie k zajištění provozu
předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující
omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery,
podzemní kontejnery na komunální odpad,
veřejné prostory a plochy zeleně,
sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům

Podmíněně přípustné využití:
rodinné domy,
výroba, obchod a služby, které svým charakterem a kapacitou (hluk, emise, zápach, dopravní zátěž
území, apod.) nesnižují kvalitu prostředí v této ploše,
stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Nepřípustné využití:
činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím.

zdroj: ostrava.czCelý článek “Administrativní budova Karolina” na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *