Category: Báje a pověsti

Poklad na Čeladné

O tom věděl ve Frýdlantě a blízkých dědinách skoro každý člověk, že na Čeladné je poklad. Ale jak pokladu dobyt, to nikdo nevěděl, až jednou tkalci vyčetli z knih, že kdo chce nalézti pokladu,...

Jak vznikl kostel v Orlové

Kníže slezský Mečislav, který panoval od r. 1164 až do 1211, byl jednou na honbách v hustých lesích tam, kde nyní vesnice Orlová leží. S chotí svou Ludmilou a četným dvořanstvem stanul na místě,...

Ohnivý drak na Landeku

Za dávných časů žil na hradě Landeku (blíže Ostravy) mocný pán. Odumřela ho manželka a zůstala mu potěchou jedinou krásná jeho dcera. Měla mnoho ženichů, ale nechtěla se vdáti, aby se nemusila odloučiti od...

Poklad v Heřmanicích

Před fojstvím v Heřmanicích byla vrata zavěšena na mohutných sloupech dubových. V těchto sloupech uschovány jsou poklady a mluvilo se, že kdo o půl noci něco na sloup hodí a slovíčka nepromluví, poklad dostane....

Klimkovice

Staré Klimkovice stály prý asi čtvrť hodiny od nynějších Klimkovic na kopečku „Laň“. Město to staré bylo prý mnohem větší a lidnatější než nynější Klimkovice a mělo podzemní chodby, ze kterých byl východ na...

Propadlý zámek

Před několika sty lety stál někde ve Slezsku na skále nádherný zámek, v němž přebýval bohatý rytíř se svou družinou. Rytíř byl velmi zlý a lakomý člověk. Přišel-li nějaký žebrák o kousek chleba prositi,...

Pověsť o Edelštýnu

Mezi Kovářovem a dolním Gruntem, malými to vískami v západním Slezsku, rozkládají se na dosti vysokém kopci rozvaliny starého, druhdy znamenitého hradu Edelštýna. Hrad tento patřil k stavbám nejstarším a největším ve Slezsku. O...