Author: MSstavby.cz

Využití objektů v Bílé – EIA

Využití objektů v Bílé – EIA Článek z webu msstavby.cz: Architektonické a tvarové řešení vychází ze skutečnosti, že dva stávající objekty (A a B) zůstávajízachovány, takže celý komplex budov bude mít opět tvar písmene...

Domov pro seniory Krásné Pole

Domov pro seniory Krásné Pole Článek z webu msstavby.cz: Fotografie zaslal čtenář. Děkujeme! Zároveň jsme byli upozorněni na pár poznatků ke stavbě. Na objektu je nanesena stěrka imitující dřevo. Z veřejného prostoru jsou volně...

Nerealizovaná Opava #4

Nerealizovaná Opava #4 Článek z webu msstavby.cz: Umístěné plánovaného areálu jsme lokalizovali podle názvu ulice Kommende a také podle obrysu již v té době stojící budovy dnešní Masarykovy střední školy zemědělské. Areál obsahoval také...

Domov pro seniory Hortenzie

Domov pro seniory Hortenzie Článek z webu msstavby.cz: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací, a to dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně všech potřebných průzkumů. Dále je...

Veřejný prostor u obchodního domu Žabka

Veřejný prostor u obchodního domu Žabka Článek z webu msstavby.cz: Průvodní zpráva: Jedná se o prodej pozemků ve vlastnictví SMO ostatní plocha o celkové výměře pozemků 711m2. Pozemky se nacházejí u Obchodního centra Žabka (OC Žabka), v Opavě –...

Renaturace Hukovické údolnice

Renaturace Hukovické údolnice Článek z webu msstavby.cz: Zájmové území, ve kterém je stavba (soubor biotechnických opatření pro protierozní ochranu půdy azvýšení retenci vody v krajině) navržena se nachází v obci Bartošovice, v nezastavěném území...

Ozelenění terminálu Dubina

Ozelenění terminálu Dubina Článek z webu msstavby.cz: O terminálu Dubina v Ostravě vás informuje pravidelně. V lednu 2022 jsme vás informovali o vypsání veřejné zakázky na ozelenění jak terminálu, tak jeho blízkého okolí. Pravidelný...

Cyklostezka ul. Podhájí, Ostrava-Jih

Cyklostezka ul. Podhájí, Ostrava-Jih Článek z webu msstavby.cz: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání územního a stavebního povolení a realizaci akce „Přerozdělení uličního prostoru ul. Podhájí v Ostravě-Jih“. Záměr představuje úpravu...

Revitalizace centra Kopřivnice

Revitalizace centra Kopřivnice Článek z webu msstavby.cz: Zároveň byla ke 100. výročí narození Emila Zátopka, místního rodáka, odhalena na náměstí jeho socha. Obecně náměstí získává nové zpevněné plochy, které jsou realizovány z velkoformátové dlažby...

Územní rozhodnutí pro západní obchvat Krnova

Územní rozhodnutí pro západní obchvat Krnova Článek z webu msstavby.cz: „Je to velmi dobrá zpráva. Jde o významný krok v pokračování přípravy pro Krnov tak důležité dopravní tepny,“ řekl předseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a náměstek...

Průmyslový objekt Štramberská, Ostrava-Vítkovice

Průmyslový objekt Štramberská, Ostrava-Vítkovice Článek z webu msstavby.cz: Nějaká stavební aktivita se objevila i stavebně zajímavého průmyslového objektu na Štramberské ulici v Ostravě-Vítkovicích. Stavba je řešena jako pětipodlažní monolitický železobetonový skelet s cihelnou výplní...

Novinky v ostravské pěší zóně

Novinky v ostravské pěší zóně Článek z webu msstavby.cz: Fotografie zaslal čtenář. Děkujeme! V praxi to znamená, že do pěší zóny tak nemohou vjet cyklisté na elektrokole nebo el. koloběžkách. Příčinou tohoto nařízení je...

OVASTORY #87 – přesvícená jatka

OVASTORY #87 – přesvícená jatka Článek z webu msstavby.cz: Jedním z takových projektů je i rekonstrukce objektu bývalých jatek, které nyní slouží prostorám PLATO – městské galerii současného umění v Ostravě. Až na stavební...

Nerealizovaná Opava #3

Nerealizovaná Opava #3 Článek z webu msstavby.cz: Stavba byla plánována při Schubertově škole, na tehdejší Hřbitovní ulici (Friedhof Gasse). Dnes v budově Schubertovy školy sídlí Obchodní akademie SŠ logistická. Archiv města OpavaČíslo NAD: 607Signatura:...