Author: MSstavby.cz

Úprava Havlíčkova nábřeží

Úprava Havlíčkova nábřeží Článek z webu msstavby.cz: Autor projektové dokumentace: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARKOS s.r.o. Havlíčkovo nábřeží bylo zbudováno při rozmachu Ostravy v meziválečném období. Délka nábřežní zdi činí na levém, moravském břehu, přibližně 1200m....

Aquapark Krnov

Aquapark Krnov Článek z webu msstavby.cz: Důvodem pro změnu územního plánu je skutečnost, že v území stávajícího koupaliště vznikne nový soubor staveb, jenž bude zahrnovat také krytý bazén a parkoviště. To by mělo být vybudováno...

Modernizace ocelárny LIBERTY Ostrava

Modernizace ocelárny LIBERTY Ostrava Článek z webu msstavby.cz: „Modernizace ocelárny je jádrem plánované transformace LIBERTY Ostrava. Získání kladného stanoviska k EIA je další významný milník na naší cestě k uhlíkové neutralitě, které chceme dosáhnout...

Kaskády Nový Jičín

Kaskády Nový Jičín Článek z webu msstavby.cz: Urbanismusúzemní regulace, kompozice prostorového řešení Z urbanistického hlediska je území řešeno tak, aby bylo vytvořeno bydlení v zeleném parku s maximální snahou ukrytí automobilů do podzemí objektu....

Rekonstrukce nádraží Havířov za 3mld.

Rekonstrukce nádraží Havířov za 3mld. Článek z webu msstavby.cz: Správa železnic (SŽ) připravuje velkou rekonstrukci stanice Havířov a přilehlé čtyřkilometrové trati k zastávce Havířov střed. Předpokládané celkové investiční náklady činí 2,9 miliardy korun, stavět...

Rekonstrukce divadla, Krnov

Rekonstrukce divadla, Krnov Článek z webu msstavby.cz: „Sokl bude oklepán a nahrazen obkladem z kamenných desek s větranou mezerou za nimi. Kolem objektu z uvedených stran bude provedena drenáž. Zídky budou omítnuty maltou, která...

Sportovní hala Krásné Pole

Sportovní hala Krásné Pole Článek z webu msstavby.cz: Novou halu tvoří dvě sportovní plochy, tribuna pro 118 sedících a 60 stojících diváků, zázemí a sklad. Hlavní sportovní plocha má rozměry 42,5 x 22,5 metru,...

Opuštěná vilka v Bohumíně se promění

Opuštěná vilka v Bohumíně se promění Článek z webu msstavby.cz: tarý dvoupodlažní objekt v centru města, který byl postaven na začátku 20. století, je už pár let opuštěný. Naposledy v něm fungoval dům s pečovatelskou službou. Nevyhovující stav...

Školní 890/2, Kopřivnice

Školní 890/2, Kopřivnice Článek z webu msstavby.cz: Část objektu byla rekonstruována již v roce 2016. Současný stav: Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí...