OSTRAVA - zprávy z MS kraje poslední zprávy

Propojovací krček nemocnice Fifejdy

Propojovací krček nemocnice Fifejdy Článek z webu msstavby.cz: Fotografie a upozornění zaslal čtenář. Děkujeme! Podle aktuální koncepce rozvoje Městské nemocnice Ostrava z prosince roku 2020 však mají být objekty, které jsou nově propojovány, zbourány....

Sad Dr. Milady Horákové – soutěž

Sad Dr. Milady Horákové – soutěž Článek z webu msstavby.cz: Statutární město Ostrava  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek““, v souladu...