Zázemí plavců na Kilošově jezeře

Zázemí plavců na Kilošově jezeře
Článek z webu :

Autor: Atelier 38

Předmětem cenové nabídky je projektová dokumentace stavby „Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně“ v rozsahu:

– projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení vč. dokladové části
– realizační dokumentace vč. položkového rozpočtu, výkazu výměr

Projektová dokumentace bude řešit novostavbu zázemí pro plavce na Velkém Kališově jezeře v Bohumíně. Ve stavbě budou situovány zejména převlékárny, hygienická zázemí plavců, část určená rychlému občerstvení s venkovním posezením a nezbytné prostory technického příslušenství.
Stavba bude přízemní, nebo s částečnou nadstavbou, nepodsklepená, založená na plošných základech s nosnou konstrukcí ze dřeva.
V rámci projektové dokumentace bude řešena i příjezdová komunikace k budově z ul. Oderská o délce do 50 bm a ´doprava v klidu´ pro obsluhu rychlého občerstvení. Objekt bude napojen na veřejný vodovod a distribuční síť NN o délce přípojek do 50 bm. Odpadní vody budou jímány, dešťové vody budou zasakovány.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude Studie budovy zázemí plavců, která byla zpracována projekční firmou Atellier 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava. Základní parametry a dispozice budovy je tak dána zpracovanou studií a pro další projekční práci je tato studii závazná.

zdroj: bohumin.ezak.czCelý článek „Zázemí plavců na Kilošově jezeře“ na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *