Urbanistická koncepce sídliště Šalamouna

Urbanistická koncepce sídliště Šalamouna
Článek z webu :

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz chce nadále pokračovat v již započaté regeneraci našich sídlišť za pomocí dotací z programu Státního fondu rozvoje bydlení. S pomocí prostředků ze státního rozpočtu chceme investovat do postupného zatraktivnění dalších veřejných prostranství na Vašem sídlišti Šalamouna. Zejména se jedná o investice do zeleně, mobiliáře, chodníků, komunikací, osvětlení a hřišť.  Tato regenerace sídliště nezahrnuje rekonstrukce a opravy domů na sídlišti, kde jsou nutné postupné investice jejich jednotlivých vlastníků.


Před zahájením prací na vlastním návrhu úprav nás velmi zajímá, jakýma očima své sídliště vidíte Vy, jeho obyvatelé – co Vám vadí, co je pro Vás prioritou k řešení a co považujete naopak za dobré z celkového pohledu i pohledu na okolí svého domu. Pro získání Vašich názorů Vám budou do schránek v první polovině ledna 2019 distribuovány anketní lístky – vždy jeden pro domácnost. Výsledky ankety budou jedním z důležitých podkladů pro návrh na vylepšení a zatraktivnění právě Vaší části sídliště. Každý vyplněný anketní lístek, za který Vám předem velmi děkujeme, bude pečlivě přečten a vyhodnocen v rámci  zpracování celkových výsledků ankety. 

Řešená oblast

celý článek: moap.czCelý článek „Urbanistická koncepce sídliště Šalamouna“ na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *