PET centrum FN Ostrava

PET centrum FN Ostrava

Autor projektu:  Ti architekti

Navržená budova PET centra  ( jedná se o metodu aplikace radionuklidu do těla pacienta a následné skenování a vyšetření ) je artikulována jako třípodlažní hmota elementárních tvarů, která neaspiruje tvořit prostorovou dominantu areálu, ale měřítkem se zapojuje do kontextu budov ze sedmdesátých let. Štítové stěny spolu se stropními deskami v hlavních průčelích a stěnami v hlavních průčelích kde nejsou pobytové prostory, drží strukturu objektu pohromadě a budou provedeny z pohledového betonu. V tomto případě se nejedná o samoúčelné materiálové řešení poplatné módnímu trendu, ale o upozornění na význam betonu nejenom v konstrukční podstatě tohoto objektu, ale především jeho roli ochrany před pronikáním radiace.

Při návrhu dislokace nového pavilonu PET centra byly postupně vyhodnocovány možné varianty s cílem umístit PET centrum, které zahrnuje provozy vyšetřoven založených na užité pozitronové emisní tomografie, dále výrobní provozy PET nuklidů laboratorním zázemím ale i prostory, které nahradí současné provozy nukleární medicíny, v logické vazbě na vstupní prostory nemocnice, ambulantní provozy a na provozy diagnostické, ke kterým metody pozitronové emisní tomografie, ale i diagnostika s využitím klasických nuklidů patří. S ohledem k výše popsanému byl návrh pavilonu PET centra situován jižním směrem os stávajícího diagnostického pavilonu. Pavilon je napojen na stávající vnitřní osou východ – západ.

pet centrum fn ostrava
pet centrum fn ostrava
pet centrum fn ostrava
pet centrum fn ostrava
pet centrum fn ostrava

zdroj: tiarchitekti.cz Celý článek „PET centrum FN Ostrava“ na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *