OC Bruntál – EIA

OC Bruntál – EIA
Článek z webu :

Místo realizace záměru „Obchodní centrum Bruntál“ se nachází v centru města Bruntálu. V současnosti je v zájmovém území lokalizována starší budova bývalého kulturního střediska s přilehlým parkovištěm. Tato budova je v neutěšeném stavu, pro předkládaný záměr nevyužitelná. Proto bude před samotnou výstavbou v celém rozsahu provedena její demolice, a to včetně stávajícího asfaltového parkoviště a přilehlých zpevněných ploch.

Dispoziční řešení Obchodního centra Bruntál vychází z obdobných projektů realizovaných v ČR a Evropě. Samotná prodejna bude realizována v jihozápadní části zájmového území, podél komunikace Komenského ve směru severozápad – jihovýchod. V prostoru nacházejícím se severovýchodním směrem, tj. mezi samotnou prodejnou a komunikací Dukelská, pak budou realizována parkoviště pro osobní automobily zákazníků, chodníky a účelová komunikace. Mezi parkovacími stáními bude provedeno ozelenění formou výsadby okrasných dřevin. Pro napojení areálu z komunikace Dukelská bude upraven stávající sjezd do areálu z této komunikace, aby odpovídal nárokům na zvýšený provoz do areálu.

Dispoziční řešení Obchodního centra Bruntál vychází z obdobných projektů realizovaných v ČR a Evropě.
Samotná prodejna bude realizována v jihozápadní části zájmového území, podél komunikace Komenského
ve směru severozápad – jihovýchod. V prostoru nacházejícím se severovýchodním směrem, tj. mezi
samotnou prodejnou a komunikací Dukelská, pak budou realizována parkoviště pro osobní automobily
zákazníků, chodníky a účelová komunikace. Mezi parkovacími stáními bude provedeno ozelenění formou
výsadby okrasných dřevin. Pro napojení areálu z komunikace Dukelská bude upraven stávající sjezd do
areálu z této komunikace, aby odpovídal nárokům na zvýšený provoz do areálu.

zdroj: EIACelý článek „OC Bruntál – EIA“ na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *