Nová ulice Pivovarská

Nová ulice Pivovarská
Článek z webu :

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Propojení Nová Pivovarská – Karolina – 1. etapa Nová Pivovarská“ (od Havlíčkova nábřeží po Smetanovo náměstí), v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Předmět veřejné zakázky konkrétně zahrnuje: – vypracování dokumentace pro vydání společného povolení, – výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného společného povolení, – vypracování dokumentace pro provádění stavby, – vypracování plánu BOZP včetně zajištění funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby, – výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Pro celé území vznikla studie, která definuje jeho budoucí rozložení. V následujících výřezech dokumentace můžete také vidět trasování ulice Pivovarské, vytvoření pěší zóny kolem Smatanova náměstí, zamýšlené nové podzemní a povrchové hromadné garáže, či vedení cyklodopravy.

Budoucí území má však hlavní problém, kolem poměrně lukrativního nábřeží řeky Ostravice se neumisťuje polyfunkční výstavba, která by prostor oživili i ve večerních hodinách či po setmění. Podél nábřeží jsou převážně umístěné parky, budovy univerzity (omezená doba výskytu studentů a zaměstnanců převážně na semestry). Nenachází se zde však prostor pro objekty, kde by v parteru fungovaly komerční služby (bary, restaurace, apod.) či objekty s byty. Je tak velmi pravděpodobné, že i přes stamiliónové investice bude jediným živým místem nábřeží i ve večerních hodinách blízké okolí podniku Dock, jak je tomu nyní.

Přestupní uzel Smetanovo náměstí:

Řešení cyklistické dopravy:

Návrh umístění podzemních a povrchových stání:

zdroj: tenderarena.czCelý článek „Nová ulice Pivovarská“ na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *