Komunitní centrum Ostrava a okolí

Komunitní centrum Ostrava a okolí

O tom, že budované Komunitní centrum v Mariánských horách je jen část komplexu, který na louce nad lesoparkem Benátky vyroste, jsme informovali už v srpnu, dnes doplňujeme jen podrobnější popis.
Na lokalitě je záměr vybudovat:

  • Komunitní centrum Ostrava
  • Přestupní uzel Hulváky
  • Domov důchodců
  • Tři administrativní budovy Profiterm
  • Území pro městskou dominantu u křižovatky ul.28.října – Klostermannova
  • Rozšíření 28. října
  • Cyklostezky

Komunitní centrum Ostrava

KCO bude tvořeno dvěma základními provozy: stacionářem s denním provozem a bydlením s podporou. Bydlení sestává z několika apartmánových domů. Apartmány jsou mezi sebou odděleny zahradou, se vstupy z jednotlivých buněk a společného prostoru. Spojovací chodba se samostatnými vstupy na západní straně propojuje všechny apartmány a navazuje na vstupní halu denního stacionáře. Denní stacionář se sestává z rehabilitačních provozů, tělocvičny, chráněných dílen, hygienického zázemí a šaten klientů, zaměstnanců a zázemí provozního. Objekty KCO jsou navrženy jako jednopodlažní nepodsklepené objekty s nosným stěnovým systémem, zastřešené zateplenými jednoplášťovými plochými a sedlovými střechami s prosvětlovacími střešními prvky.

Přestupní uzel Hulváky

V současné době se projednávají doklady k územnímu řízení pro 1. i 2.stavbu zároveň.

1.stavba – Jedná se o výstavbu místní páteřní komunikace, nové smyčky pro autobusovou a trolejbusovou dopravu a výstavbu sociálního zařízení pro zaměstnance DPO. Páteřní komunikace bude zajišťovat dopravní obsluhu po zrušení smyčky Sokola Tůmy. Páteřní komunikace propojí ul. Sokola Tůmy s ul. Klostermannovou. Je řešena jako dvoupruhová obousměrná šířky 7m. Součástí komunikace bude nová smyčka pro autobusy a trolejbusy, nové zastávky a kolmá parkovací stání. Součástí komunikace budou i parkovací stání a chodníky po pěší. Objekt sociálního zázemí zaměstnanců DPO je situován uprostřed nové smyčky. Bude zde občerstvovací místnost s kuchyňkou a WC odděleně pro muže a ženy. Dále je zde WC pro invalidy a WC pro veřejnost.

2.stavba – Druhá stavba se týká zrušení stávající točny trolejbusů a její přesun do nové smyčky uzlu, vybudované v rámci 1.stavby.

Domov důchodců

Objekt DD je kombinací monobloku se 2 vnitřními atrii a 2 vybíhajícími křídly. Hmotově je DD navržen jako tři podlažní budova společenských a provozních místností a dvoupodlažní část ubytovací. Tato část vzhledem k modelaci terénu k ul.Sokola Tůmy se projevuje jako 3 podlažní (s vystupujícím suterénem), s terasově ustupujícími balkóny. Nižší část je „zaklesnuta“ do vyšší jemnou křivkou sledující oblouk ul.Sokola Tůmy. Hmoty ubytovacích křídel jsou vodorovně rozčleněny zábradlím balkónů a teras.

Tři administrativní budovy Profiterm

Profiterm hodlá na svých pozemcích realizovat výstavbu třech administrativních budov včetně potřebné infrastruktury a zpevněných ploch. Objekty nebudou tvořit
souvislou uliční frontu a budou mírně odsazené od ul. 28.října.
U prvního z z objektů investor předpokládá půdorys tvaru L o rozměrech cca 18x31m a výšce 4.-5.NP.
U druhého investor předpokládá obdélníkový půdorys o rozměrech cca 48x15m s 1.PP – technické místnosti a podzemní garáže. Výškově bude mít objekt 7. NP (6.NP) a bude převyšovat ostatní objekty v území.
Třetí objekt bude mít rovněž obdélníkový půdorys o rozměrech 15x37m. Bude mít 2.NP a celkovou výšku cca 10m. Budou zde vybudovány parkovací plochy včetně vjezdu do podzemních garáží. Objekty budou od sebe navzájem odsazeny. Vytvořené proluky budou využity pro pěší chodníky s lavičkami a budou doplněny zelení.

zdroj: Přestupní uzel Hulváky – Koordinační studie – OSA projektCelý článek „Komunitní centrum Ostrava a okolí“ na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *