Je Ostrava kopcovitá?

Je Ostrava kopcovitá?
Článek z webu :

Pro analýzu morfologie ostravské krajiny jsme zvolili webovou aplikaci od Ministerstva Vnitra České republiky ( https://ags.cuzk.cz/ ). Výškopis je rozdělen po 10 metrech. Kromě výškopisu uvádíme i grafické znázornění sklonitosti svahů. Cílem článku není tlačit na zákaz aut, nebo něco podobného. Jde primárně o to, že i když Ostrava má přívětivé podmínky pro cyklistiku, jsou výdaje na cyklistickou infrastrukturu v porovnání s výdaji na infrastrukturu pro individuální automobilovou dopravu mnohonásobně nižší a dlouhodobě podhodnoceny. Cílem je také vyvrátit pevnými daty mýtus, že Ostrava je kopcovitá.
Pro porovnání jsme stejnou analýzu provedli u Prahy, Brna, Pardubic a Opavy.

Praha a Brno jsou zvoleny z důvodu pozic největších měst v zemi. Pardubice uvádíme, protože hned při výstupu z vlaku a opuštění nádražní budovy si zde člověk připadá jako v západní Evropě (respektive zbytku vyspělé Evropy), ve městě je velmi silná cyklistická doprava.

Také v Opavě je velmi rozšířena cyklistická doprava, čemuž odpovídá i stavební řešení komunikací a veřejných prostor.

Z porovnání je patrné, že Ostrava má ze tří největších měst v zemi nejlepší morfologické podmínky pro cyklistickou dopravu. Městské části Moravská Ostravy a Přívoz, Muglinov, Mariánské Hory, Vítkovce, Zábřeh. Hrabůvka, Hrabová, Kunčice, Kunčičky tvoří ucelený rovinatý prostor s převýšením 35 m. Což odpovídá menšímu bytovému domu. Podstatné je také to, že mezi městskými částmi je minimální stoupání.

Západní část města, Svinov, Poruba, Martinov, Třebovice a Pustkovec je pak od zbylé části města oddělena propadlinou kolem řeky Odry. Pro masivnější rozšíření cyklistiky nejsou podmínky na Slezské Ostravě příliš vhodné.

Prakticky celé Pardubice se nacházejí ve výškovém převýšení maximálně 30 m. Což je velmi podobné, jako ostravské městské části Moravská Ostrava a Přívoz, Muglinov, Mariánské Hory, Vítkovce, Zábřeh. Hrabůvka, Hrabová, Kunčice, Kunčičky.

Obdobně má výškové převýšení také Opava, kde je na poměry severní Moravy cyklistika nejen rozšířená, ale také podporována samotným městem. Nebrána jako sport, nebo relaxace, ale také jako součást udržitelné městské mobility. Taková podpora ze strany města v Ostravě prakticky nefunguje. Závěr článku ukazuje záběru z Opavy a řešení cyklistiky.

Ostrava

Ostrava, 200-210 m n. m.

Ostrava, 210-220 m n. m.

Ostrava, 220-230 m n. m.

Ostrava, 230-240 m n. m.

Ostrava, 240-250 m n. m.

Ostrava, sklonitost svahů

Zde se podívejme na výškový rozsah 205-240 m n. m.
Je patrné, že při celkovém převýšení pouhých 35m je dostupna většina města.

Reliéf ostravské krajiny.

Praha

Praha, 190-200 m n. m.

Praha, 200-210 m n. m.

Praha, 220-230 m n. m.

Praha, 230-240 m n. m.

Praha, 240-250 m n. m.

Praha, 250-260 m n. m.

Praha, 260-270 m n. m.

Praha, sklonitost svahů

Brno

Brno, 200-210 m n. m.

Brno, 210-220 m n. m.

Brno, 220-230 m n. m.

Brno, 230-240 m n. m.

Brno, 240-250 m n. m.

Brno, 250-260 m n. m.

Brno, 260-270 m n. m.

Brno, sklonitost svahů

Pardubice

Pardubice, 210-220 m n. m.

Pardubice, 220-230 m n. m.

Pardubice, 220-230 m n. m.

Pardubice, sklonitost svahů

Opava

Opava, 250-260 m n. m.

Opava, 260-270 m n. m.

Opava, 270-280 m n. m.

Opava, 280-290 m n. m.

Opava, sklonitost svahů

Záběry z Opavy, zdroj mapy.czCelý článek „Je Ostrava kopcovitá?“ na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *