Cyklostezky Muglinovská

Cyklostezky Muglinovská
Článek z webu :

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní rekonstrukce stávajících chodníků na stezku pro chodce a stezku pro cyklisty podél na obou stranách komunikace ul. Muglinovská, výstavba světelně signalizačního zařízení na přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty, výstavby přístřešků pro cestující, provedení kácení dřevin kolidujících se stavbou, zajištění předepsané náhradní výsadby stromů a další práce související se zabezpečením splnění všech podmínek a požadavků územního rozhodnutí, stavebního povolení, dotčených orgánů a správců inženýrských sítí této stavby v souladu s projektovou dokumentací z dubna 2017, zpracovanou obchodní společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Moravská Ostrava.

Celková situace:

Část od mostu přes Ostravici po ul. Olešní:Část od ul. Olešní po ul. Bohumínská:

zdroj: slezska.czCelý článek „Cyklostezky Muglinovská“ na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *