Asental k novým záměrům

Asental k novým záměrům
Článek z webu :

Vedle komerčních budov, v nichž pronajímá kancelářské prostory, spravuje také rozsáhlé pozemky určené k budoucímu rozvoji. Na to, jak konkrétně Asental přispívá k hospodářskému oživení regionu, jsme se zeptali jeho generální ředitelky Radmily Kuzicové.

Asental vlastní řadu zajímavých rozvojových ploch a brownfieldů v moravskoslezském regionu. Jak vidíte využití pohornické krajiny pro podnikání?

Území, pro něž se v poslední době vžil pojem Pohornická krajina, se rozprostírá mezi Karvinou, Havířovem a Orlovou. Naše společnost vlastní více než polovinu jeho rozlohy. Jakékoli podnikatelské nebo developerské aktivity však v těchto místech přímo závisejí na postupně doznívajících důlních vlivech. Nezbývá, než tyto geologické podmínky respektovat v rozvojových plánech. Navíc je jasné, že tak rozsáhlé území je nutné řešit koncepčně, sociodemograficky a urbanisticky, a proto jsme se velmi ochotně připojili ke koncepci rozvoje Pohornické krajiny POHO 2030, kterou inicioval Moravskoslezský kraj a přidružené organizace. Za prvořadý a nezbytný považujeme návrat ekonomických – nebo chcete-li – podnikatelských aktivit do „opuštěných území“.

Co je nového v projektech průmyslové zóny Barbora, František a Dukla?

Naše připravovaná průmyslová zóna Barbora (rozloha asi 80 ha) získala po čtyřletém úsilí poslední potřebné územní rozhodnutí a přecházíme do další projektové fáze. O využití zóny František (kolem 50 ha) jednáme s několika konkrétními zájemci s velmi zajímavým zaměřením. V průmyslové zóně Dukla již několik menších investorů zahájilo přípravné projekční práce na vybudování vlastních výrobních nebo logistických kapacit. Za skutečně významný přínos bychom ve střednědobém horizontu považovali realizaci obnovitelných zdrojů energie na pozemcích, které jsou i přes prováděné sanace v podstatě ještě několik desítek let nevyužitelné pro výstavbu a zároveň nejsou vhodné pro zemědělské využití či výsadbu lesa. V této oblasti rovněž spoléháme na spolupráci s municipalitami především při tvorbě územních plánů. Nedokážeme si představit, že by záměr vybudovat čisté zdroje energie v regionu s nejvíce znečištěným ovzduším v republice nezískal podporu.

Ostrava má nedostatek rezidenčního bydlení, Asental vlastní pozemky. Připravujete také výstavbu bytů?

Také sdílíme názor, že Ostrava a hlavně její centrum trpí určitým nedostatkem kvalitního nového bydlení. Výstavbu rezidenčních projektů plánujeme především směrem na Porubu a v dalších klidnějších částech města dále od centra, řekněme blíže přírodě. Studie a proces přípravy stavebně technické dokumentace jsme v několika lokalitách zahájili v roce 2017. Příkladem je bytový projekt Hájenka v blízkosti Zoo Ostrava, který bychom mohli začít stavět začátkem příštího roku. Hájenka sestává ze čtyř menších bytových domů s 45 jednotkami a vlastními parkovacími místy na pozemku. Bytové domy ve vyšším segmentu plánujeme postavit v unikátní izolované mikrolokalitě Hradní přímo na kopci nad Slezskoostravským hradem s ojedinělým výhledem na Ostravu. V závislosti na možnostech přemístění biokoridoru zde chystáme výstavbu čtyř až šesti bytových domů, které svým majitelům nabídnou maximální míru soukromí a bezpečnosti. V několika dalších lokalitách připravujeme projekty výstavby rodinných domů a naše úvahy směřují i do segmentu výstavby domovů pro seniory.

V centru Ostravy se nachází lukrativní lokalita Jindřich. Kdy dojde k jejímu oživení?

O osudu bývalého hotelového domu Jindřich se diskutuje již 10 let a pro Ostravu je to z pochopitelných důvodů téma. V mezičase ve městě vyrostly kancelářské projekty Karolina, Orchard nebo IQ Tower, s nimiž se Jindřich musí takříkajíc utkat o místo na trhu. Letos v létě jsme po předchozí optimalizaci developerského projektu konečně získali stavební povolení, a tím také větší jistotu ohledně doby realizace projektu. Ten počítá se vznikem kvalitní multifunkční kancelářské budovy s retailovými jednotkami v přízemí a oddělenou rezidenční částí s 36 byty. Současný stav přípravy projektu zvýšil atraktivitu pro potenciální nájemce, jejichž větší zájem již registrujeme. Stavbu však spustíme až v okamžiku, kdy se dohodneme s významnějším nájemcem kancelářské části. Jindřich ale není jediným připravovaným kancelářským projektem v našem portfoliu. V sousedství Outlet Areny Moravia plánujeme stavbu budovy Přívoz Office s kapacitou zhruba 20 000 m2 kancelářských ploch.

Jaký máte osobní vztah k Ostravě?

Jsem tady tři roky, což není dlouho, a svůj vztah k Ostravě spojuji s prací. Skutečně je mi potěšením pracovat na projektech, které budou v Ostravě a okolí dříve nebo později vidět. Intuitivně se mi daří obklopovat se lidmi, kteří mají podobný zájem. Potkala jsem mnoho lidí zapálených pro Ostravu a region, lidi, kteří byli na zkušené jinde a do Ostravy se rádi vrátili. A právě u nich vidím obrovskou snahu pohnout věci dopředu.

zdroj: developmentnews.czCelý článek „Asental k novým záměrům“ na msstavby.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *