Aquapark Jih

Aquapark Jih

Stavba je navržena v místě severní části původního fotbalového hřiště. Severní pohledová
stěna bude vytvářet optické vymezení ulice Svazácká. Z této ulice je rovněž navrženo
zásobování areálu a hlavní vstup pro návštěvníky. Stavba je navržena cca o 1 – 1,5 m výše
nad úrovní této ulice. Tento záměr je dán jednak existencí zbytku valu severní tribuny
bývalého fotbalového stadionu (demolice valu je součástí DUR), ale také záměrem na jižní
straně stavby kaskádovitě uspořádat tzv. výplavový bazén s přechodem na slunící louku, která
plynně naváže na možnost vybudovat rozšířený venkovní plavecký areál situovaný na ploše
původního fotbalového hřiště (až v případné další etapě).

Bazénová hala je řešena jako halový objekt s jednoduchou plochou střechou. Hala bude
propojená s šatnovým blokem přes průchozí umývárny a WC oddílné pro muže a ženy.
Vlastní bazénová hala bude zastropena lepenými dřevěnými vazníky uloženými na
betonových sloupech. Strop bude upraven akustickým podhledem.
Dispozice bazénové haly je navržena ve čtyřech zónách.
· 1. zóna tzv. adrenalinová
Tady jsou navrženy bezpečnostní dojezdy pro tobogány. Je zde dojezd pro široký
(dušový tobogán – dlouhý cca 200 m), tobogán (černá – mamba s animací),
poloprůhledný tobogán (tobogán, kdy návštěvník projíždí z tmavého prostoru do
prosvětlené části).Tobogány jsou řešeny: nástup z nástupní toboganové věže vysoké
cca 25 m a dojezd do bazénové haly. Zbylá část tobogánu probíhá exteriérem.
Toboganová věž je řešena tak, že návštěvník se pohybuje po dvojramenném schodišti.
V zrcadle schodiště jsou navrženy rozvody pro VZT a instalace (přívod vody pro
tobogány a odpady s podest a ramen schodiště).
Součástí adrealinové části bazénové haly je nerezový vlnový bazén o ploše cca
250 – 270 m2. Bazén má navržen atypický tvar proměnnou hloubku vody. Hloubka se
pohybuje od 1,8 – 0 m vody. U nejhlubší části bazénu je navržen generátor vln ve
strojovně – ta je cca 1,0 m nad úrovní vody.V místě s nejnižší vodní hladinou – doběh
vlny – je pláž.
· 2. zóna
Střední část bazénové haly je navržena pro relaxační bazény. Zde jsou navrženy dva
relaxační bazény. Jeden relaxační bazén pro větší aktivitu je v sousedství
s adrenalinovou zónou (v tomto bazénu je navržen proudový kanál, houpací bazén,
průplavy, chrliče atd.) Druhý relaxační bazén je spíše pro relaxaci, spolu se dvěmi
whirllpooly je navržen na úrovni + 1,0 m nad úrovní podlahy haly. Ve whirllpoolech i
relaxačním malém bazénu je navržena voda se slanou technologií.
· 3. zónu
Tvoří ji část pro děti od nejmenších až po 10- leté děti. Je zde navržen dvojúrovňový
bazén se skluzavkou a hřibem a dva dětské hrací vodní hrady. Tato část bazénové haly
je navržena pro nejmenší návštěvníky a počítá se, že bude nejhlučnější, proto mezi
touto zónou a následující (plavecká a výuková část) je navržena prosklená příčka na
celou výšku bazénové haly.
· 4. zónu
Jedná se o stavebně oddělený (prosklenou příčkou) plavecký 25 m dlouhý bazén se 3
plaveckými dráhami a cvičný bazén pro výuku plavání. Tato část bazénové haly je
naopak nejméně hlučná a teplota vody a vzduchu bude v této části haly nejnižší.
Součástí této zóny je apsida s prohřívací lavicí určená pro odpočinek a nahřátí plavců
a návštěvníků.

 

Vnitřní wellness je navržen ve dvou nadzemních podlažích navzájem propojených vnitřním
schodištěm a elektrickou zvedací plošinou pro tělesně postižené.
Na úrovni 2.NP wellness jsou navrženy okolo galerie nad kneipovým chodníkem, místnosti
pro masáže a odpočívárny. Součástí tohoto prostoru bude rovněž občerstvovací samoobslužný
bar. Masáže jsou navrženy se sociálním zázemím pro klienty. Okolo galerie a v její rozšířené
části je navržena plocha pro relaxaci.Klidová odpočívárna bude v samostatné klidové
ozvučené místnosti s horním osvětlením s možností zatemnění. Na úrovni tohoto podlaží jsou
navrženy bezpečnostní WC pro klienty.
Samostatný blok s vazbou na wellness ve 2.NP tvoří technický blok se zázemím pro wellness,
zázemím pro zaměstnance aquaparku.Tento blok bude propojen s 1.NP vlastním provozním
schodištěm.

 

Fitcentrum je navrženo s vlastním zázemím pro muže a ženy,do kterých se vstupuje přes
úpravnu.Fitcentrum má vlastní recepci s přímou vazbou na cvičební sál. Cvičební sál je
navržen tak, že celá jedna strana je navržena prosklená a orientovaná do interiéru bazénové
haly. Fitcetrum bude mít své vlastní zázemí.
Významnou část navrhovaného záměru tvoří venkovní výplavový bazény. Tyto jsou navrženy
tak, že 1. bazén je navržen na úrovni podlahy bazénové haly a druhý je kaskádovitě uskočený
cca o 0,5 m. Bazény nejsou navzájem propojeny a jsou tvarově navrženy tak, aby bylo možno
snadno nainstalovat vodní rolety proti odparu vody.

Vnější materiály jsou navrženy v duchu přírodních materiálů jako je kámen (gabiony,
kamenné obklady), prosklené hliníkové stěny, dřevo, sklo, kov (pozink event. nerez). Ploché
střechy budou ve viditelných částech(oplechování) provedeny z navětralého titanzinku.
Membránové konstrukce budou odpovídat standartu pro celoroční použití se schopností dobré
čistitelnosti a průsvitnosti. Kovové části budou pozinkované,šroubované a barevně upravené
nátěry do exteriéru.
Materiály jsou voleny v přírodním duchu proto, že i když se nacházíme v městské části města
Ostrava Jih, v bezprostředním sousedství se nachází vzrostlá zeleň „Bělského lesa“.

Zdroj: EIACelý článek „Aquapark Jih“ na msstavby.cz

Příchozí vyhledávací fráze:

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *