Klimkovice

Staré Klimkovice stály prý asi čtvrť hodiny od nynějších Klimkovic na kopečku „Laň“. Město to staré bylo prý mnohem větší a lidnatější než nynější Klimkovice a mělo podzemní chodby, ze kterých byl východ na místě, kde nyní zámek stojí. Toto staré město bylo nepřátelským vojskem dobyto a se zemí srovnáno. Nepřátel bylo prý tehdy tolik, že koně jejich všechny rybníky i potůček vypili, a přece jich ještě mnoho hladem a žízní pošlo. Obyvatelé, kteří zachránili se útěkem do lesů, nevystavili město znovu, nýbrž tam, kde nyní Klimkovice stojí. Na věčnou památku zasadili však na dřívějším místě lípu. Tato košatá lípa jest nyní pomníkem dřívějšího města.

V Pr. Pod. Lidu J. Vůjtek.

 

Zdroj: SLÁMA, František: Slezské pohádky a pověsti. Opava: Slezská Kronika, 1893. s. 89.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *