Jak vznikl kostel v Orlové

Kníže slezský Mečislav, který panoval od r. 1164 až do 1211, byl jednou na honbách v hustých lesích tam, kde nyní vesnice Orlová leží. S chotí svou Ludmilou a četným dvořanstvem stanul na místě, kde kostelíček orlovský stojí, aby si odpočinuli a pokrmem a nápojem posilnili. Tu náhle uzřeli velkého, neobyčejného orla. Orel seděl na stromě a měl v zobáku hostii, kterou nenadále pustil na zem.

Všichni ulekli se zjevu ohromného orla s hostií v zobáku. Též kněžna Ludmila ulekla se tak náramně, že předčasně porodila na tomto místě syna, pozdějšího knížete Kazimíra. Na památku této události dal kníže Mečislav vystaviti na tomto místě kapli. Tuto kapli pojmenovali po tomto orlu Orlová a toto jméno přešlo později i na vesnici, která u kaple vznikla.

Kaple byla později přístavkem rozšířena v kostel. V kostele naproti oltáři umístěn jest starý obraz. Na obraze vymalován jest kníže Mečislav, jeho manželka Ludmila, a nad nimi vznáší se orel, drže v zobáku hostii. Tento obraz dal prý vymalovati kníže Mečislav sám na památku narození svého syna.

Zdroj: SLÁMA, František: Slezské pohádky a pověsti. Opava: Slezská Kronika, 1893. s. 74–75.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *