Author: Policie.cz

Dopravní akce, alkohol

Dopravní akce, alkohol Ms kraj: Policisté kontrolovali, zda řidiči nepožili alkohol či jiné návykové látky

Evropská dohoda ADR

Evropská dohoda ADR Ms kraj: Policisté kontrolovali dodržování povinností při přepravě nebezpečných věcí

Kolejiště…

Kolejiště… Ms kraj: Policisté se zaměřili na osvětu zejména u žáků a studentů