Author: MSstavby.cz

Jezero v Karviné se dočká vyčištění

Jezero v Karviné se dočká vyčištění Článek z webu msstavby.cz: „My tomu celému areálu říkáme Lodičky a slouží opravdu k rekreaci lidí,“ říká Lukáš Hudeček, mluvčí Karviné. „Lidé si tady mohou půjčovat lodičky, ale často...

Hasičská zbrojnice Paskov

Hasičská zbrojnice Paskov Článek z webu msstavby.cz: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.Jedná se o novostavbu nepodsklepené...

Budova firmy Optimont

Budova firmy Optimont Článek z webu msstavby.cz: Autor: Kokeš Partners Je zarážející, že i na budově výrobního podniku se může tak výrazně podílet osobnost zadavatele. Je jím člověk, který firmu od nuly vybudoval a...

Rekonstrukce admin. budovy Vehementa

Rekonstrukce admin. budovy Vehementa Článek z webu msstavby.cz: Jedná se o výměnu střešního pláště, zateplení obvodového pláště a renovace otvorových výplní. Do konce prázdnin by mělo být hotovo, zakázka je v objemu 12,3 mil.Kč....

Požární zbrojnice Řepiště

Požární zbrojnice Řepiště Článek z webu msstavby.cz: Zadáním investora bylo vytvoření nového garážového stání pro současnou hasičskou techniku. Ve stávající budově zůstane klubovna, zázemí a dvě garáže pro historická vozidla. V přístavbě bude stání pro...

Palác Fénix

Palác Fénix Článek z webu msstavby.cz: I když má centrum Ostravy plno opravených a krásných budov, nadále se najdou takové objekty, které díky nečinnosti svých majitelů postupně chátrají. Příkladem je i provorepublikový velkoměstský palác...

Blumenthalova továrna

Blumenthalova továrna Článek z webu msstavby.cz: Informace a fotografie zaslal čtenář. Děkujeme! Fotografie zachycují rekonstrukci bývalé Blumenthalovy továrny na šrouby na rohu ulic Tovární a Palackého v Karviné. Budova dostala nová, historizující okna, opraveny...

Ostrava Logistics center

Ostrava Logistics center Článek z webu msstavby.cz: Mezi ulici Orlovskou a Bohumínskou v Ostravě-Hrušově by mělo vzniknout logistické centrum. Pozemky patří firmě H-Zone, který je spojena s ostravským politikem Lukášem Semerákem z Hnutí Ostravak.

Náměstí Ostrava-Jih

Náměstí Ostrava-Jih Článek z webu msstavby.cz: „Samotný obvod je dělen na několik částí, a nemá tak přirozené centrum. Záměrem je proto vytvořit moderní veřejný prostor, který by tuto funkci plnil. Nákupní centrum na  ulici Horní patří...